สมาชิกสโมสรไลออนส์ กรุงเทพฯ ประชุมสามัญครั้งที่ 3/2560-2561

14 September 2017


สมาชิกสโมสรไลออนส์ กรุงเทพฯ
ประชุมสามัญครั้งที่ 3/2560-2561


สมาชิกสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ (รัตนโกสินทร์) เข้าร่วมการประชุมสามัญครั้งที่ 3/2560-2561 โดยมี ไลออน วิชิต อำนวยรักษ์สกุล (นั่งที่ 3 จากซ้าย) นายกสโมสรไลออนส์ กรุงเทพฯ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ กรุงเทพฯ กว่า 20 ท่าน ร่วมสรุปและประเมินผลงานที่ได้ทำแล้ว และร่วมพิจารณาวาระสำคัญด้านการให้ความช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ส่วนรวมในอนาคต และในครั้งนี้ ไลออน ดิเรก วงศ์ไวโรจน์ (นั่งขวาสุด) และ เลดี้ไลออน เกษร วงศ์ไวโรจน์ (ยืนที่ 8 จากขวา) 2 ผู้บริหารโรงแรมครอสทูไวบ์ บางกอก (สุขุมวิท 52) ให้เกียรติต้อนรับสมาชิกสโมสรไลออนส์ กรุงเทพฯ และเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เมื่อเร็ว ๆ นี้