กอบกาญจน์เยือนจีนย้ำชัดพร้อมต้อนรับปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

13 September 2017


“กอบกาญจน์”รมว.ท่องเที่ยวเยือนจีนประกาศย้ำไทยพร้อมต้อนรับการเป็น"ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" ในเวทีประชุมการท่องเที่ยวโลกUNWTO General Assembly ครั้งที่ 22

วันที่ 13 กันยายน 2560 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉินตู และผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมพิธีเปิดการประชุม UNWTO General Assembly ครั้งที่ 22 อย่างเป็นทางการ ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีนนางกอบกาญจน์ กล่าวว่าไทยมีความพร้อมเข้าสู่ "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" Amazing Thailand Tourism Years 2018 ในเวที Ministerial Panel Debate ที่มีประเทศสมาชิกกว่า 145 ประเทศเข้าร่วมงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบทบาทของการท่องเที่ยว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ UNWTO Sustainable Development Goals (SDGs) ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

“ เราเน้นสร้างการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และการเติบโตอย่างยั่งยืน การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในเมืองรองและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆและสร้างความประทับใจ ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบวิถีไทย จะทำให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีก ซึ่งจะสามารถทำให้เกิดการสร้างรายได้ในท้องถิ่น กระจายจากเมืองหลักสู่เมืองรอง ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามสวนผลไม้ภาคตะวันออก ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน “สำหรับไฮไลท์โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports tourism) ของไทยคือการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกโมโตจีพี รายการ ไทยแลนด์ กรังปรีซ์ 2561-2563 ต่อเนื่อง 3 ปี ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ การเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก อาทิ การท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Forum 2018) ช่วงเดือนมกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และการเป็นเจ้าภาพ UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4 ช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร เมืองแห่งอาหารริมทาง (Street food) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

นางกอบกาญจน์ กล่าวต่อไปว่า จากรายงานในที่ประชุม แนวโน้มปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ จำนวน 127 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 4 จาก ปีก่อนหน้า ซึ่งรายงานสถิตินักท่องเที่ยวของกระทรวงฯ ณ ปัจจุบัน 1 ม.ค. - 12 ก.ย. 2560 มีนักท่องเที่ยวจีน เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยแล้ว 6.9 ล้านคน รวมจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด 24.56 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 1.2 ล้าน ล้านบาทจีน นักท่องเที่ยว กอบกาญจน์ วิถีไทย