ครัวเรือนมองภาวะการครองชีพ 3 เดือนข้างหน้าดีขึ้น

13 September 2017


ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) ครัวเรือนมองภาวะการครองชีพอีก 3 เดือนข้างหน้าดีขึ้น คาดหวังค่าใช้จ่ายและภาระในการชำระหนี้ลดลงในอนาคต

ครัวเรือนเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมองภาวะการครองชีพในอีก 3 เดือนข้างหน้าดีขึ้น สะท้อนให้เห็นจากดัชนีสะท้อนมุมมองคาดการณ์ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ที่ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 46.2 ในเดือนส.ค. จากความกังวลที่บรรเทาลงในเรื่องค่าใช้จ่ายและภาระในการชำระหนี้ ในขณะที่ภาวะการครองชีพของครัวเรือนในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย สะท้อนจากดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) ที่ขยับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 45.7 ในเดือนส.ค. จากภาระการชำระหนี้บัตรเครดิตที่ลดลงประกอบกับราคาอาหารสดถูกลงเป็นสำคัญ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะการครองชีพของครัวเรือนเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้าอาจจะได้รับแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าสาธารณูปโภคหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟ ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าก๊าซเอ็นจีวี รวมถึงค่าโดยสาร BTS อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามว่าภาครัฐจะมีมาตรการเพิ่มเติมมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือนส่วนใหญ่ในช่วงที่เหลือของปีนี้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงมุมมองการครองชีพของครัวเรือนในระยะข้างหน้าได้

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

 


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ครัวเรือน ครองชีพ