เงินจ๊าดอ่อนค่าลงเหตุราคาสินค้าไทยปรับตัวขึ้น

13 September 2017


ศุลกากรแม่สอดเผย การค้าชายแดนไทย-เมียนมาปีนี้โตไม่ถึง 1% เหตุราคาสินค้าไทยได้ปรับตัวขึ้น ชาวเมียนมาชะลอการใช้จ่ายหลังเงินจ๊าดอ่อนค่าลง

- 13 ก.ย. 60 - นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดเผยว่า ภาพรวมการค้าชายแดนด่านศุลกากรแม่สอดกับจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือน ต.ค. 2559 ถึง ก.ย.ปีนี้ มีสถิติการนำเข้าและส่งออกสินค้ามูลค่า 7.76 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.73% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา มูลค่า 7.70 หมื่นล้านบาท ในปีนี้มูลค่าการค้าเติบโตไม่มากนัก เมื่อเทียบจากทุกปีที่ผ่านมา เติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินจ๊าดของเมียนมาอ่อนค่าลงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินบาทไทยที่แข็งค่าขึ้นทำให้ชาวเมียนมาชะลอการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทย เพราะราคาสินค้าได้ปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ เงินจ๊าดที่อ่อนค่าลง ทำให้ยอดสั่งซื้อชะลอลงไป แต่ไม่มากเพราะชาวเมียนมาชื่นชอบและนิยมสินค้าไทยมากที่สุด เพราะเชื่อมั่นต่อแบรนด์สินค้าไทย ส่วนปัญหาที่รัฐบาลเมียนมาส่งกำลังเข้าปราบปรามชาวโรฮีนจาในรัฐยะไข่นั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและมูลค่า การซื้อขายบริเวณชายแดนด่านแม่สอดเมียวดี

ด้าน นางจริณยา ศรีประทุม หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ด่านศุลกากรแม่สอด กล่าวเพิ่มเติมในด้านการสืบสวนปราบปรามว่า ได้มีการเข้มงวดปราบปรามสินค้าลักลอบส่งออก-นำเข้าที่ผิดกฎหมายหรือหนีภาษี มีการจับกุมได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การค้าชายแดนด่านแม่สอด-เมียวดีเข้าสู่ระบบสากลที่ถูกต้องในพิธีการทางศุลกากร


เมียนมา เศรษฐกิจ เงินจ๊าด