ด่วน!แรงงานลาวบัตรชมพูรีบมาตรวจสัญชาติก่อนบัตรหมดอายุ

13 September 2017


กระทรวงแรงงานเผยยอดตรวจสัญชาติแรงงานลาวกลุ่มบัตรสีชมพูในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ และกิจการทั่วไปกว่า 1,500 คน เป็นแรงงานกว่า 1,400 คน ผู้ติดตามกว่า 60 คน ย้ำแรงงานลาวทั้ง 2 กลุ่มรีบมาตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จก่อนบัตรหมดอายุ ที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

นายวรานนท์ ปีติวรรณ

นายวรานนท์ ปีติวรรณอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสัญชาติเพื่อปรับสถานภาพแรงงานลาวให้กับกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพูในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่บัตรจะหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และกลุ่มแรงงานทั่วไปที่บัตรจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 12 กันยายนที่ผ่านมารวม 16 วัน มีแรงงานลาวและผู้ติดตามมาพิสูจน์สัญชาติและได้รับ CI จำนวน 1,517 คน เป็นแรงงาน 1,449 คน ผู้ติดตาม จำนวน 68 คน ซึ่งยังมีปริมาณน้อย จึงขอย้ำให้แรงงานลาวรีบมาดำเนินการแต่เนิ่นๆ อย่ารอให้ถึงวันสุดท้าย โดยมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากคือ 1. แรงงานไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อขอหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ไปตรวจสัญชาติในราชอาณาจักรและจองคิวเลือกวันที่สะดวกในการเข้ารับการตรวจสัญชาติที่ศูนย์ฯ 2. เข้ารับการตรวจสัญชาติ โดยเตรียมเอกสารให้พร้อมคือ 1) บัตรสีชมพู  2) ใบนัดคิว 3) หนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ 4) เอกสารส่วนตัวของประเทศลาวเพื่อยืนยันตัวตน เช่น ใบขับขี่  บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น มีค่าธรรมเนียมและค่าบริการออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) เป็นเงินสด จำนวน 2,000 บาท ผู้ติดตาม 400 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) อำนวยความสะดวกให้บริการตรวจลงตราวีซ่าในศูนย์ฯ มีค่าบริการตรวจลงตราวีซ่า 500 บาท 3. แรงงานนำ CI และบัตรสีชมพู กลับไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่เป็นสถานที่ทำงานของแรงงานภายใน 15 วัน เพื่อขอใบอนุญาตทำงานต่อไป โดยกลุ่มแรงงานประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และกลุ่มแรงงานทั่วไปได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 จากนั้นทั้ง 2 กลุ่มสามารถต่ออายุวีซ่าและการอนุญาตทำงานได้อีก 2 ปี

นายวรานนท์ กล่าวย้ำว่า ศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานลาวที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์ให้บริการเฉพาะกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพูเท่านั้น โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ ขอให้เร่งมาดำเนินการโดยด่วน เพราะการอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ หากไม่ได้ดำเนินการใดๆ จะต้องกลับประเทศ และกลับมาทำงานใหม่ในรูปแบบ MOU 


บัตรชมพู แรงงานลาว ตรวจสัญชาติ