ด่วน!แรงงานลาวบัตรชมพูรีบมาตรวจสัญชาติก่อนบัตรหมดอายุ

13 September 2017


กระทรวงแรงงานเผยยอดตรวจสัญชาติแรงงานลาวกลุ่มบัตรสีชมพูในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ และกิจการทั่วไปกว่า 1,500 คน เป็นแรงงานกว่า 1,400 คน ผู้ติดตามกว่า 60 คน ย้ำแรงงานลาวทั้ง 2 กลุ่มรีบมาตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จก่อนบัตรหมดอายุ ที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

นายวรานนท์ ปีติวรรณ

นายวรานนท์ ปีติวรรณ

นายวรานนท์ ปีติวรรณอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสัญชาติเพื่อปรับสถานภาพแรงงานลาวให้กับกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพูในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่บัตรจะหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และกลุ่มแรงงานทั่วไปที่บัตรจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 12 กันยายนที่ผ่านมารวม 16 วัน มีแรงงานลาวและผู้ติดตามมาพิสูจน์สัญชาติและได้รับ CI จำนวน 1,517 คน เป็นแรงงาน 1,449 คน ผู้ติดตาม จำนวน 68 คน ซึ่งยังมีปริมาณน้อย จึงขอย้ำให้แรงงานลาวรีบมาดำเนินการแต่เนิ่นๆ อย่ารอให้ถึงวันสุดท้าย โดยมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากคือ 1. แรงงานไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อขอหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ไปตรวจสัญชาติในราชอาณาจักรและจองคิวเลือกวันที่สะดวกในการเข้ารับการตรวจสัญชาติที่ศูนย์ฯ 2. เข้ารับการตรวจสัญชาติ โดยเตรียมเอกสารให้พร้อมคือ 1) บัตรสีชมพู  2) ใบนัดคิว 3) หนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ 4) เอกสารส่วนตัวของประเทศลาวเพื่อยืนยันตัวตน เช่น ใบขับขี่  บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น มีค่าธรรมเนียมและค่าบริการออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) เป็นเงินสด จำนวน 2,000 บาท ผู้ติดตาม 400 บาท

แบนเนอร์ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ01-3-1
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) อำนวยความสะดวกให้บริการตรวจลงตราวีซ่าในศูนย์ฯ มีค่าบริการตรวจลงตราวีซ่า 500 บาท 3. แรงงานนำ CI และบัตรสีชมพู กลับไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่เป็นสถานที่ทำงานของแรงงานภายใน 15 วัน เพื่อขอใบอนุญาตทำงานต่อไป โดยกลุ่มแรงงานประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และกลุ่มแรงงานทั่วไปได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 จากนั้นทั้ง 2 กลุ่มสามารถต่ออายุวีซ่าและการอนุญาตทำงานได้อีก 2 ปี

นายวรานนท์ กล่าวย้ำว่า ศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานลาวที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์ให้บริการเฉพาะกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพูเท่านั้น โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ ขอให้เร่งมาดำเนินการโดยด่วน เพราะการอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ หากไม่ได้ดำเนินการใดๆ จะต้องกลับประเทศ และกลับมาทำงานใหม่ในรูปแบบ MOU 
ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว-9-1


บัตรชมพู แรงงานลาว ตรวจสัญชาติ