เจ้าท่าดีเดย์!ขึ้นค่าเรือโดยสารเจ้าพระยาวันนี้(14ก.ย.)

14 September 2017


กรมเจ้าท่า ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.60 เป็นต้นไป ครอบคลุมทั้งเรือด่วนและเรือข้ามฟาก

ศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่านายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่าอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้มีประกาศ เรื่องปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกาศอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคานํ้ามันดีเซล

โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้มีประกาศปรับราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลิตรละ 25.04 บาท เนื่องจากนํ้ามันดีเซลขายปลีกปรับขึ้นราคาเกินกว่า 25.01 บาท/ลิตร ติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง กรมเจ้าท่า จึงประกาศปรับปรุงอัตราค่าโดยสารให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้คือ เรือด่วนเจ้าพระยา ที่ราคานํ้ามันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-29.00 บาท/ลิตร (มีการปรับเพิ่มระยะละ 1 บาท) นั่นคือประเภท 1. เรือประจำทาง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9-11-13 (ตามระยะ) (บาท/คน) 2. เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 15 (บาท/คน) 3. เรือด่วนพิเศษ ธงเหลือง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 20 (บาท/คน) 4. เรือด่วนพิเศษ ธงเขียว อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 13-20-32 (ตามระยะ) (บาท/คน)

ในส่วนเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ที่ราคานํ้ามันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-27.00 บาท/ลิตร (ปรับเพิ่มขึ้นระยะละ 1 บาท) นั่นคือ อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9-11-13-15-17-19 (ตามระยะ) (บาท/คน)

สำหรับเรือโดยสารข้ามฟาก ที่ราคานํ้ามันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-29.00 บาท/ลิตร (ปรับขึ้น 50 สตางค์) นั้นได้แก่ 1. เรือข้ามฟากแม่นํ้าเจ้าพระยา กลุ่มที่ 1 (นนทบุรี-บางศรีเมือง, ท่าช้าง-วังหลัง, ท่าช้าง-วัดระฆังฯ, วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ, วังหลัง-มหาราช และราชวงศ์-ดินแดง ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 (บาท/คน)

2. เรือข้ามฟากแม่นํ้าเจ้าพระยา กลุ่มที่ 2 (โอเรียนเต็ล-วัดสุวรรณ และ ท่าเตียน-วัดอรุณฯ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4 บาท/คน 3.เรือข้ามฟากแม่นํ้าเจ้าพระยา กลุ่มที่ 3 (สี่พระยา-คลองสาน) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4.50 บาท/คน 4. เรือข้ามฟากแม่นํ้าเจ้าพระยา กลุ่มที่ 4 (พระสมุทรเจดีย์-วิบูลศรี และ สะพานตากสิน(สาทร) ฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5.50 บาท/คน และ 5. เรือข้ามฟากแม่นํ้าเจ้าพระยา กลุ่มที่ 5 (ปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร-วัดกุฎีจีน) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 6 บาท/คน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,296 วันที่ 14 - 16 กันยายน พ.ศ. 2560


กรมเจ้าท่า ค่าโดยสาร เจ้าพระยา ขึ้นค่าเรือ