Women Super Achiever Award

13 September 2017


เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัล “Women Super Achiever Award” จากการจัดงาน 4th World Women Leadership Congress & Awards

โลกในยุคใหม่นี้ ให้ความสำคัญและยอมรับบทบาทของผู้หญิงมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการถือกำเนิดขึ้นของวันสตรีสากล รวมไปถึงการรวมตัวเคลื่อนไหวของกลุ่มสตรีทั่วโลกในวาระโอกาสสำคัญต่างๆ เพื่อขจัดการแบ่งแยก ทบทวนความก้าวหน้าของการต่อสู้เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกัน รวมทั้งพยายามผลักดันให้มีการตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรีอย่างสมบูรณ์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม จึงทำให้ผู้หญิงในปัจจุบันมีบทบาทอย่างแพร่หลายต่อการขับเคลื่อนของสังคมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การประชุมใหญ่ด้านผู้นำสตรีสากล หรือ World Women Leadership Congress (WWLC) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีจากทุกภาคส่วนทั่วโลก ที่มีความเป็นผู้นำ และประสบความสำเร็จในบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้สร้างประโยชน์ในงานพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่สตรีทั่วโลกในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ขึ้นมาเป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปอีกด้วย

รางวัล World Women Leadership Award ในหมวดสาขาต่างๆ ที่คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของสตรีที่เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีบทบาทสำคัญในงานพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดทั้งในระดับองค์กร ระดับชาติ และระดับภูมิภาค 

ในการจัดการประชุมใหญ่ด้านผู้นำสตรีสากล ครั้งที่ 4 ประจำปี ค.ศ. 2017 ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ที่ผ่านมาล่าสุด คุณ รุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ในสตรีผู้นำจาก 34 ประเทศทั่วโลก ที่ได้รับเกียรติรับรางวัล World Women Leadership Award ในหมวด “Women Super Achiever Award” อันเป็นการตอกย้ำความก้าวหน้าทางวิสัยทัศน์ของกลุ่มทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการสนับสนุนผู้บริหารหญิงอีกด้วย

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับรางวัล Women Super Achiever Award
•ความเป็นผู้นำ (Leadership)
•คุณธรรม จริยธรรม (Ethics)
•ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ (Business Acumen)
•ผลกระทบที่มีประโยชน์ต่อสังคม (Social Impact)
•ความสามารถพิเศษ (Charisma)
•การดำเนินงานอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary Approach)
•ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change-Agent)ผลงานความสำเร็จที่ผ่านมาของคุณ รุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ในกลุ่มทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์
•บริหารหลากหลายโครงการสำคัญ ในการพัฒนาความยั่งยืนสังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ อาทิเช่น การรวมพลังหน่วยงานและสินค้าต่างๆภายในเครือฯในการสนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยในการลงแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิค 2016 / โครงการซีพี สานฝันปันโอกาส ปั้นเยาวชนเข้าสโมสรฟุตบอลอาชีพ / โครงการ Let Them See Love สนับสนุนสภากาชาดไทย รณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการให้ ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตา ฯลฯ
•มีส่วนร่วมนำ TRUE เข้าสู่ยุดการเปลี่ยนแปลงของสื่อดิจิตอลทีวี ด้วยการเปิดตัวของช่อง True4U
•ภาพยนตร์โฆษณา “Giving” ที่เน้นส่งเสริมการให้ในสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยแบรนด์ TrueMove H ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและกวาดรางวัลจากทั่วโลก
•ร่วมผลักดันและให้ความรู้ประชาชนในช่วงการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีโครงข่ายธุรกิจการสื่อสารเข้าสู่ยุค 3G และ 4G
•ได้รับความไว้วางใจจาก Apple ให้สิทธิการจัดงานเปิดตัว iPhone เป็นครั้งแรกของประเทศไทย
•การสร้างแบรนด์ “TRUE” ภายใต้กลยุทธ์การสื่อสาร convergence ให้ขึ้นมาเป็นแบรนด์ชั้นนำในธุรกิจการสื่อสารของประเทศไทย
•การสร้างแบรนด์ “Orange” ผ่านการทำแคมเปญเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยทรู คอร์ปอเรชั่น Women Super Achiever Award