เกาะติดอัตราภาษีสุรา ยาสูบ ไพ่

13 September 2017


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 12 กันยายน อนุมัติอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ใน 3 รายการสินค้าที่มีความอ่อนไหวเรื่องราคา คือ สุรา ยาสูบ และไพ่ ทำให้อัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพ สามิต พ.ศ.2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน ครบทุกอัตรา

สมชาย พูลสวัสดิ์อธิบดีกรมสรรพสามิตนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอัตราภาษีประเภท สุรา ยาสูบ และไพ่ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยพิกัดอัตราการจัดเก็บได้ โดยต้องรอให้กฎกระทรวงประกาศลงในราชกิจจาในวันที่ 15 กันยายน หลังจากนั้นจะมีการแถลงรายละเอียดของอัตราภาษีทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง ส่วนอัตราภาษีอื่นๆ ที่ครม.ได้เห็นชอบไปก่อนหน้านั้น คาดว่าจะลงในราชกิจจานุเบกษาใน 1-2 วันนี้

“ยืนยันว่า การปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ในครั้งนี้ ไม่ได้เพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค และได้ชี้แจงให้กับผู้ประกอบการทราบแล้วว่า การดำเนินการครั้งนี้ เป็นการขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้นเท่านั้น” นายสมชาย กล่าว
นอกจากพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต ค่าความหวานของ นํ้าตาล ซึ่งถือเป็นอัตราจัดเก็บใหม่ ซึ่งไม่เคยจัดเก็บมาก่อน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,296 วันที่ 14 - 16 กันยายน พ.ศ. 2560