คสช.มีมติใช้ ม.44 ห้ามสายการบินที่ไม่ได้ AOC บินระหว่างประเทศ

12 September 2017


คสช.มีมมติใช้ ม.44 ห้ามสายการบินที่ไม่ได้ AOC บินระหว่างประเทศช่วง 1 ก.ย. 60-31 ม.ค.61

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในช่วงเช้ามีมติเห็นชอบให้ออกคำสั่ง ม.44 มอบอำนาจของ คสช.ให้สถาบันการบินพลเรือนเป็นผู้พิจารณาไม่ให้บริษัทหรือองค์กรใดที่ประกอบการเดินอากาศที่ไม่ได้ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC) จัดเที่ยวบินระหว่างประเทศ ในช่วง 1 ก.ย.60 -31 ม.ค.61 เพื่อให้สอดรับกับที่ทางองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จะเข้ามาตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC)

ทั้งนี้ ทาง ICAO มีกำหนดจะเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ในประเทศไทยในช่วง 20-27 ก.ย. 60 เพราะฉะนั้น  ICAO ต้องการเห็นมาตรการที่เด็ดขาดเข้มข้นของประเทศไทย โดยหลังจากนั้นทางสถาบันการบินพลเรือน เชื่อมั่นว่าจะเร่งดำเนินการออกAOC ได้ทัน คือ ไม่เกิน 31 ม.ค.61 ซึ่งขณะนี้เหลืออยู่เพียง 10-


AOC คสช. สายการบิน