เตือน! ห้ามพกพา “ยาหอม ตรา 5 เจดีย์” เข้าเนเธอร์แลนด์

12 September 2017


วันที่ 12 ก.ย. 60 -- กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ประกาศแจ้งผ่านเฟซบุ๊กเพจทางการ “กองคุ้มครองฯ กระทรวงการต่างประเทศ” ว่า ห้ามพกพายาหอม ตรา 5 เจดีย์ เข้าเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากมีส่วนผสมของพืชต้องห้ามที่ใกล้จะสูญพันธุ์

“ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ศุลกากร เนเธอร์แลนด์ มีความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าของเนเธอร์แลนด์และของสหภาพยุโรป รายการสิ่งของต้องห้าม/ควบคุมการนำเข้ามีเป็นจำนวนมาก บางรายการเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะส่วนประกอบจากพืชและสัตว์ตามอนุสัญญา CITES) หากวินิจฉัยพบว่า เข้าข่ายการกระทำผิด ก็จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป ทั้งนี้ ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ข้อกล่าวหา และร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการของการเจ้าหน้าที่ศุลกากร

สำหรับในกรณีของ ‘ยาหอม ตรา 5 เจดีย์’ เป็นกรณีของยาสมุนไพรและยาจีน ที่มีส่วนผสมของพืชต้องห้ามที่ใกล้จะสูญพันธ์ตามอนุสัญญา CITES การนำเข้าต้องมีใบอนุญาต ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดูจากส่วนผสมตามที่ปรากฏบนฉลากเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ศุลกากรเนเธอร์แลนด์จะเข้มงวดกับการนำเข้าสิ่งของต้องห้าม/ควบคุมตามอนุสัญญา CITES ได้แก่ สิ่งของที่มีส่วนประกอบจากเสือหรือแมวขนาดใหญ่, จระเข้ (หากนำเข้าเกินกว่า 3 ชิ้น) และตะกวด/วรนุช (Varanus) ที่จะต้องมีใบอนุญาตนำเข้ามาแสดงด้วยทุกครั้ง

นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ศุลกากรเนเธอร์แลนด์จะเพ่งเล็งและเข้มงวดกับชาวเนเธอร์แลนด์ หรือ ผู้มีถิ่นพำนักในเนเธอร์แลนด์ที่เดินทางมาจากประเทศไทย มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย โดยจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษกับการนำเข้าสิ่งของต้องห้ามประเภท

1.อาวุธ ซึ่งรวมถึงไม้ยิงหนังสติ้ก เนื่องจากเห็นว่า อาวุธเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ง่ายในประเทศไทย
2.กล้วยไม้ที่มีรากติดมาด้วย (ไม่รวมดอกกล้วยไม้ที่ผ่านกระบวนการปลอดศัตรูพืชแล้ว)
3.การนำเงินสดติดตัวเกินกว่า 10,000 ยูโร ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
4.ยาสมุนไพร ยาจีน
5.การนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่ารวมกันแล้วมากกว่า 430 ยูโร (จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)


สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเกี่ยวกับความชัดเจนของสิ่งของต้องห้าม/ควบคุมการนำเข้า โดยเฉพาะในส่วนของยาสมุนไพร แนะนำให้ผู้ที่เดินทางมาเนเธอร์แลนด์ ตรวจสอบกับศุลกากรเนเธอร์แลนด์ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเว็บไซต์ www.douane.nl ทาง Facebook “Douane Nederland

 


ฐานเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ เนเธอร์แลนด์ ยาหอม