ด่านแม่สอดเร่งแก้ปัญหารถบรรทุกจอดขวางจราจร

12 September 2017
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์  นายด่านศุลกากรแม่สอด ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าและการทำพิธีการทางศุลกากร   และกรณีการจัดการจราจรรถบรรทุกสินค้า จาก อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ข้ามไปจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมา  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร และตำรวจงานสายปราบปราม สภ.แม่สอด จ.ตาก แขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร หัวหน้าฝ่ายป้องกันปราบปรามและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด โดยประชุมณ ห้องประชุมที่ทำการสำนักงานด่านศุลกากรแม่สอด ชั้น2 อ.แม่สอด จ.ตากทั้งนี้เนื่องจากมีการร้องเรียนจากประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ อ.แม่สอด จำนวนมากว่า รถบรรทุกสินค้ามักจอดกีดขวางทางจราจรและบางครั้งจอดไม่เป็นระบบ ระเบียบ หรือจอดในที่ห้ามจอด  ดังนั้นเพื่อให้การจราจร เป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกระเบียบกฎหมายและ พรบ.จราจร  และเพื่อให้รถที่วิ่งผ่านไป-มา เกิดความคล่องตัว ไม่ติดขัด ไม่ขวางทาง สืบเนื่องมาจากปัญหารถบรรทุกสินค้ามาจอดบริเวนเส้นทางตามถนน แม่สอด-ริมเมย และถนนสาย บายพาส อ้อมเมือง ของกรมทางหลวงชนบท  เพื่อรอการทำพิธีการทางศุลกากร เพื่อไม่ให้มีรถบรรทุกสินค้าจอดขวางถนนและเกิดปัญหารถติด และเป็นไปตามกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจึงต้องมีการจัดการจราจรใหม่  กรณีที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกที่ต้องจอดรอทำพิธีการทางศุลกากร ด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดีจังหวัดตาก ค้าชายแดนไทย-เมียนมา