ผู้เลี้ยงสุกรร้องพาณิชย์คัดค้านนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯ

11 September 2017


กลุ่มผู้เลี้ยงหมูร่วมตัวร้องกระทรวงพาณิชย์ คัดค้านการนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงหมูประมาณ 100 คน ได้เดินทางมากระทรวงพาณิชย์ เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯ เนื่องจากจะกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูทั้งระบบ เพราะเนื้อหมูสหรัฐฯมีการใช้สารเร่งเนื้อแดง (แร็คโตปามีน) แต่สารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ใช้ในไทย เนื่องจากผิดกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตามการยื่นหนังสือครั้งนี้มีนายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภาย เป็นผู้รับหนังสือและประชุมร่วมกับกลุ่มผู้เลี้ยงหมู

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวว่า หากกระทรวงพาณิชย์ยังยืนยันที่จะนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯ ทางกลุ่มผู้เลี้ยงหมูจะตั้งทีมคัดค้านการการนำเข้า โดยระดมทุนจากเกษตรกรที่เลี้ยงหมูทั้งหมดที่มาลงชื่อร่วมคัดค้านการนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯ เพื่อว่าจ้างทนายความในการฟ้องร้องรัฐบาลที่สร้างความเสียหายให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทั้งระบบ

“ผู้เลี้ยงหมูทุกคนที่เสียหายจะร่วมเป็นโจกย์ฟ้องร้องรัฐบาล หากยังมีการอนุมัติให้นำเข้าเนื้อหมูเข้ามา โดยจะว่าจ้างทีมทนายเข้ามาต่อสู้ให้ถึงที่สุด และยืนยันว่าการนำเข้าเนื้อหมูสหรัฐผิดกฎหมายไทย เพราะมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงอย่างกว้างขวาง ขณะที่หมูไทยไม่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงอย่างแน่นอน และการนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯยังกระทบกับอุสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้าว ปลายข้าว รำข้าว ที่ใช้ในการเลี้ยงหมูด้วย รวมถึงอุตสาหกรรมเนื้อหมู ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจไทยมูลค่ามากกว่าล้านล้านบาท” นายสุรชัย กล่าว


ผู้เลี้ยงสุกร พาณิชย์ เนื้อหมู คัดค้าน