กรมที่ดินต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

11 September 2017


นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน นำผู้บริหารระดับสูง และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา /ส่วนแยกทั่วประเทศ จำนวน 530 คน แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี


กรมที่ดิน ต้านทุจริต