กฟภ.โรดโชว์ “Smart City. Safe City"ที่ชลบุรี

11 September 2017
นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต และ ดิ เอ็กซ์ซิบิส เดินสายจัดโรดโชว์เสวนาและกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ “Smart City. Safe City. เทคโนโลยีพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0” ที่จังหวัดชลบุรี ขานรับ EEC หรือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่ออัพเดทเทคโนโลยีและโซลูชั่นในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจ พร้อมยกทัพเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารอัตโนมัติ ระบบรักษาความปลอดภัย ร่วมออกบูธอย่างคับคั่ง

นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี ในฐานประธานเปิดงาน กล่าวว่า ชลบุรีในหนึ่งในสามจังหวัด ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(กระทรวงดีอี) ดำเนินการโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ให้เป็นสมาร์ทซิตี้ เช่นเดียวกับ เชียงใหม่ และภูเก็ต เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองดิจิทัล ทั้งยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด ซึ่งการดำเนินงานจะต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับโครงการและแผนนโยบายทางเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นการเลือกจังหวัดชลบุรี เป็นเวทีในการจัดเสวนาและกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ “Smart City. Safe City. เทคโนโลยีพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0” จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน รวมถึงภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะที่มีความปลอดภัย และเมืองที่มีการใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างมีศักยภาพต่อไปจังหวัดชลบุรี โรดโชว์ กฟภ. ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก