เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.1 รู้สึกสั่นไหวที่จังหวัดลำพูน

10 September 2017


สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง แผ่นดินไหวที่ อ.เมือง จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 07.396 น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ อ.เมือง จ.ลำพูน ที่ละติจูด 18.53 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.07 องศาตะวันออก ขนาด 3.1 ความลึก 3 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.เมือง จ.ลำพูน หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป


 


แผ่นดินไหว ลำพูน