ปตท.ผนึกเยอรมันจัดSmart Energy Hackathon Southeast Asiaคิดค้นนวัตกรรมพลังงาน

9 September 2017


ปตท. จับมือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน จัดงาน Smart Energy Hackathon Southeast Asia ร่วมส่งเสริมการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านพลังงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านเทคโนโลยี

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) สนับสนุนการจัดงาน Smart Energy Hackathon Southeast Asia เป็นครั้งแรก เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ในการคิดค้นนวัตกรรมด้านพลังงาน รวมถึงแนวคิดการทำธุรกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้พลังงานในอนาคต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน Smart Energy Hackathon ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2560 ณ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปตท. ได้ร่วมกำหนดหัวข้อแข่งขัน “Going for Negawatts” หรือ การพัฒนานวัตกรรมหรือซอฟต์แวร์เพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเป็นเวทีให้ผู้คิดค้นธุรกิจ (สตาร์ทอัพ) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากนานาประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างสรรค์ผลงาน

“ปตท. ให้ความสำคัญกับการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเป็นหนึ่งในหัวใจของการทำงาน การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสดีที่ ปตท. ได้ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้สนใจด้าน Smart Energy ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาพลังงาน ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมซึ่งสามารถนำมาต่อยอดขยายผลสู่การดำเนินการเชิงพาณิชย์ ทำให้ธุรกิจและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ปตท. ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงาน ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยทำให้สังคมไทยตื่นตัวกับเทคโนโลยีทางพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานตลอดไป” นายวิทวัส กล่าวเสริมในตอนท้ายปตท. ซอฟต์แวร์ พลังงาน