ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : อัลไพน์...ทำไมลูกบ้านรับกรรม (2/4)

8 September 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น อัลไพน์...ทำไมลูกบ้านรับกรรม รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)สนามกอล์ฟอัลไพน์ ที่ดินอัลไพน์ อัลไพน์