ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ไขข้อข้องใจภาษีน้ำหวาน (4/4)

8 September 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น ไขข้อข้องใจภาษีน้ำหวาน โดย คุณณัฐกร อุเทนสุต ผอ.สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)ภาษี เศรษฐกิจ กรมสรรพสามิต ภาษีน้ำหวาน ธุรกิจน้ำหวาน