เปิดทำเลเสี่ยงบ้านแฝด

9 September 2017


ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้สำรวจพบว่าโครงการบ้านแฝดบางทำเลอาจมีปัญหาในการขาย และไม่ควรทำการพัฒนาซํ้า ถึงแม้ปีนี้บ้านแฝดจะเป็นสินค้ายอดนิยมประเภทหนึ่ง

สำหรับทำเลโครงการบ้านแฝดที่คาดว่าอาจมีปัญหามีมากกว่า 10 ทำเล แต่ขอยกมาเพียง 5 อันดับแรกดังนี้ อันดับที่ 1 ทำเลพหลโยธิน-วังน้อย ระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 3.955 ล้านบาท มีอัตราการขายตํ่ามากเพียง 0.36% ต่อเดือน ขณะนี้ยังมีเหลือขายอีก 56 หน่วย คาดว่าจะต้องใช้เวลาขายอีกนานถึงนับสิบปี

อันดับที่ 2 ทำเลหนองจอก ระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 1.892 ล้านบาท มีอัตราการขายตํ่ามากเพียง 0.61% ต่อเดือน ขณะนี้ยังมีเหลือขายอีก 152 หน่วย คาดว่าจะต้องใช้เวลาขายอีกนานถึง 115 เดือน
อันดับที่ 3 ทำเลวงแหวนรอบนอก-เพชรเกษม ระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 4.329 ล้านบาท มีอัตราการขายตํ่ามากเพียง 0.85% ต่อเดือน ขณะนี้ยังมีเหลือขายอีก 215 หน่วย คาดว่าจะต้องใช้เวลาขายอีกนานถึง 47 เดือน ราคาอาจสูงเกินไปในย่านทำเลนี้ เป็นต้น

อันดับที่ 4 ทำเลทวีวัฒนา-พุทธมณฑลสาย 4 ระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 3.500 ล้านบาท มีอัตราการขายตํ่ามากเพียง 0.90% ต่อเดือน ขณะนี้ยังมีเหลือขายอีก 50 หน่วย คาดว่าจะต้องใช้เวลาขายอีกนานถึง 26 เดือน ราคาอาจสูงเกินไปในย่านทำเลนี้

สุดท้าย อันดับที่ 5 วงแหวนรอบนอก-คลองมหาสวัสดิ์ ณ ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 2.996 ล้านบาท มีอัตราการขายตํ่ามากเพียง 1.03% ต่อเดือน ขณะนี้ยังมีเหลือขายอีก 218 หน่วย คาดว่าจะต้องใช้เวลาขายอีกนานถึง 63 เดือน อาจไปต่อได้ยากในกลุ่มนี้

ในแง่หนึ่งนี่อาจเป็นโอกาสทองในการต่อรองกับผู้ขายเผื่อได้ราคาถูกลง แต่โดยที่ยังขายไม่ได้ บางโครงการก็ยังไม่ได้สร้างจนครบถ้วน จึงอาจมีความเสี่ยงในการซื้อเช่นกัน แต่หากต่อรองซื้อขายกันได้ ก็จะถือว่า Win Win ต่อทั้ง 2 ฝ่าย (ผู้ซื้อ ผู้ขาย) และอาจรวมถึงสถาบันการเงินที่อำนวยสินเชื่อด้วย ลองเจรจากันดูได้ตามสมควร

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,294 วันที่ 7 - 9 กันยายน พ.ศ. 2560


บ้านแฝด ทำเล