ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 15,999 ดอก

5 September 2017


ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว. พร้อมคณะกรรมการธนาคาร มงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ในโครงการ “15,999ดอก ร้อยดวงใจดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง”จำนวน 5,000 ดอก ให้แก่ กนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพญาไท เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมนิ ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม2560 โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จากผู้บริหารธนาคาร พนักงาน ลูกค้า ผู้ประกอบการ และประชาชนจิตอาสา เพื่อแสดงความจงรักภักดี