พอเพียงอย่างพอใจ : กุญแจสู่ความสำเร็จในการลงทุน

5 September 2017
พอเพียงอย่างพอใจ
โดย...ฉาย บุนนาค
กุญแจสู่ความสำเร็จในการลงทุน

"ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" เป็นสุภาษิตและหลักธรรมคำสอน ว่าด้วยจะทำการสิ่งใดๆ ควรคิด ควรศึกษา พยายามทำด้วยตัวเองอย่างสุดความสามารถ ก่อนที่จะไปพึ่งพา ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เพราะในบางสถานการณ์ผู้อื่นก็อาจจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ในตลาดทุน ตลาดแห่งกิเลสที่ขับเคลื่อนโดย "ความโลภ"เป้าหมายหลัก จุดประสงค์เดียวของนักลงทุนทั่วไปคือ "ผลประโยชน์อันสูงสุด" ... คือความเชื่อผิดๆ ที่ขัดแย้งกับหลักธรรมและหลักคิดเรื่อง "ความพอเพียง"...

เอาล่ะ ... ในเมื่อวันนี้ บ่อน้ำใหญ่แห่งความโลภ (แห่งตลาดทุน) เกิดขึ้นมาแล้ว เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง เอาแค่ไม่บาดเจ็บ หรือ เสียหายจากตลาดหุ้นก็ยากแล้ว ?!?

การลงทุน การเล่นหุ้น ไม่ควรต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น หรือปัจจัยภายนอกใดๆ ให้เราประสบความสำเร็จ หรือ "Make Money"ความสำเร็จอย่างมั่นคงต้องมาจากตัวเรา สมองเรา ใจของเรา (วินัยของเรา) ไม่ใช่มาจากการยืมจมูกคนอื่นหายใจ!!


การพึ่งพิงข้อมูลภายในและข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่กุญแจแห่งความสำเร็จ...

12 ปีที่ผ่านมา ผมเห็นนักลงทุนมากมายเสียหาย เพราะ "เชื่อและใช้ข้อมูลภายใน" เพื่อตัดสินใจลงทุน...

บางครั้ง เพราะข้อมูลที่ได้มาผิดบ้าง เพราะข้อมูลที่ได้มา ช้าเกินไปบ้าง หรือเพราะโลภมากจนไม่ยอมขายทำกำไรบ้าง


"การใช้ข้อมูลทั่วไป" เช่น บทวิเคราะห์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวลือจากปากต่อปาก ข่าวลือจาก Social Media... คือยาเสพติดผสมยาพิษชั้นดีของตลาดหุ้น ที่คนเขลาเสพได้ไม่เคยเบื่อ

บทวิเคราะห์ ข่าวสาร และข้อมูลทุกวันนี้ จะหาที่น่าเชื่อถือก็ช่างยาก เพราะนักข่าว นักวิเคราะห์ที่เข้าใจตลาดหุ้นจริงๆ นั้น หายากพอๆ กับหานักลงทุนมือทองในตลาดทุน...

ไม่นับถึงมุมมืดของบ่อน้ำแห่งนี้ เมื่อบริษัทจดทะเบียนมากมายต่างจ้าง PR ประชาสัมพันธ์เพื่อปล่อยข่าวบิดเบือนให้เกินจริงเพื่อประโยชน์ด้านราคาหุ้น
ส่วน Social Media นี้ไม่ต้องพูดถึง... สำหรับผม Social Media คือพื้นที่สะท้อนความตกต่ำของจิตใจคน คือพื้นที่ที่ใครจะโกหก จะด่า จะกุเรื่องใดๆ ก็ได้ โดยไร้ความรับผิดชอบ มีกฎแห่งกรรมเท่านั้นที่จะลงโทษคนพวกนี้

โดยสรุป "ถ้าความสำเร็จของท่านขึ้นอยู่กับผู้อื่น รอให้ผู้อื่นทำให้ ท่านคงไม่มีทางประสบความสำเร็จ" และหากความสำเร็จในตลาดหุ้น คือ "ความมั่งคั่ง"... ความสำเร็จนั้นมิใช่หนทางสู่ความสุขและการพ้นทุกข์หากคิดจะอยู่รอดในตลาดแห่งความโลภนี้ จงเลือกกลั่นกรองข้อมูลและตัดสินใจอย่างมีสติ รู้ให้ทันใจตนเอง อย่าตกเป็นทาสของความโลภ ... นั่นแหล่ะคือ กุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จอย่างมีสุข

 

คอลัมน์ : พอเพียงอย่างพอใจ/หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ/ ฉบับ 3294 หน้า 18 ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ย.2560