PLANET 21 พันธกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม‘แอคคอร์ โฮเทล’

9 September 2017


การดำเนินธุรกิจอย่าง ยั่งยืน หัวใจหลัก คือ การดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน นี่เป็นหลักยึดของ “แอคคอร์ โฮเทล” เชนบริหารโรงแรมระดับโลก กับการก่อกำเนิด “PLANET 21” พันธกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการสร้างสมดุลคาร์บอน ซึ่งเราจะเห็นการจัดทำโครงการต่างๆ โดยเน้นให้พนักงานในเครือแอคคอร์ ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม

โดยแอคคอร์ โฮเทล วางเป้าหมายระยะยาวที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน สู่ความสำเร็จภายในปี 2563 นับจากริเริ่มปณิธานนี้มาตั้งแต่ปี 2555 และตลอดปี 2559 ก็มีหลายโครงการที่โรงแรมและสำนักงานใหญ่แอคคอร์ โฮเทลในประเทศต่างๆ รวมถึงไทย สามารถทำได้จริง ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนโครงการลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง, ส่งเสริมการทำไร่นาสวนผสม ไปจนถึงการใช้พลังงานทดแทน ผ่านกระบวนการ “test and learn” เพื่อทดสอบและเรียนรู้ รวมถึงลองใช้เครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยให้แอคคอร์ฯสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

ปัจจุบันนี้เราจะเริ่มเห็น “สวนผักคนเมือง” ในโรงแรมเครือแอคคอร์ โฮเทล แล้วกว่า 500 แห่งทั่วโลก ทั้งในกรุงเทพฯ, โรม, เซาเปาโล ในจำนวนนี้เป็นโรงแรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถึง 148 แห่ง และได้ตั้งเป้าหมาย การสร้างสวนผักคนเมือง 1 พันแห่งภายในปี 2563

วันนี้ “โรงแรมเมอร์เคียว บานา ฮิลล์ เฟรนช์ วิลเลจ” ในเมืองดานัง รุดหน้าไปอีกขั้น ด้วยการสร้างสวนภายในร้านอาหาร La Crique เน้นส่งเสริมเรื่องความสดใหม่ของอาหาร โดยใช้ระบบไฮโดรโพนิกส์ซึ่งเป็นระบบการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน ยิ่งไปกว่านั้นทางโรงแรมฯ ยังได้เปิดตัว “PLANET 21 cafe” ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศเวียดนามเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 มีเป้าหมายให้พนักงานและลูกค้าได้ใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่น และให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น การรีไซเคิล และการจัดการขยะ

นอกจากนี้การ “ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง” ก็เป็นโครงการที่สำคัญใน PLANET 21 ปัจจุบันมีโรงแรม 38 แห่ง ใน 13 ประเทศ ได้เริ่มดำเนินการตามนโยบาย “ความพยายามในการลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งจากห้องครัวและร้านอาหารของโรงแรม” และสามารถลดปริมาณดังกล่าวได้ถึงเกือบ 60% จากห้องครัวของกลุ่มโรงแรมนำร่อง เทียบเป็นมูลค่าสูงถึง 540,000 ยูโร (ราว 20 ล้านบาท)

ในไทย “โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท” ร่วมมือกับบริษัท Winnow ผู้นำเทคโนโลยีด้านการลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ได้ทำการติดตั้งเครื่องมือสำหรับชั่งนํ้าหนักอาหารก่อนทิ้งลงถังขยะ หลังจากใช้เครื่องมือดังกล่าว โรงแรมขนาด 345 ห้องแห่งนี้สามารถลดขยะอาหารได้ 58% ประหยัดเงินได้สูงถึง 64,000 ยูโรต่อปี (ราว 2.4 ล้านบาท)

ขณะที่โรงแรมบางแห่งใช้นโยบาย “anti-waste” เช่น แทนที่จะนำอาหารเหลือคุณภาพดีจากการจัดเลี้ยง, เบเกอรี่ และบุฟเฟ่ต์ ไปทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์ โรงแรม 8 แห่งในเขตกรุงเทพฯ ได้จัดส่งอาหารเหล่านี้ไปยัง “ฟาติมาเซ็นเตอร์” ภายใต้ความดูแลของ “มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล” ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงและสตรี

ส่วน “การส่งเสริมการสร้างสมดุลคาร์บอน” ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักประการหนึ่งของ PLANET 21 ในปีที่ผ่านมา แอคคอร์ โฮเทล สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานได้ 2.4% และลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 3% ถือได้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสภาพอากาศของโลกที่ไม่เอื้ออำนวย และมีความต้องการในการปรับอุณหภูมิเพิ่มมากขึ้นถึง 4% เมื่อเทียบกับปี 2558 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โรงแรมบางแห่งมีระบบทำความเย็นแบบไร้แรงเสียดทานซึ่งใช้แบริ่งแบบแม่เหล็ก เช่น “โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน” ในกรุงเทพฯ สามารถประหยัดค่าพลังงานได้สูงถึง 94,000 ยูโรต่อปี (ราว 3.5 ล้านบาท) อีกทั้งปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อมปีนี้ ยังได้โฟกัสใน 2 ประเด็น คือเรื่องความยั่งยืนของอาหารและการใช้พลังงานในอาคาร โดยกิจกรรมวันคุ้มครองโลก หรือ “PLANET 21 Day” ของ แอคคอร์โฮเทล ในปีนี้จะเน้นหนักไปในหัวข้อ อาหารและเครื่องดื่ม โดยการเชิญชวนให้โรงแรมนำเสนอความสำเร็จใน 3 หมวดหมู่ ได้แก่ ความพยายามในการลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง, การสร้างสวนผักคนเมือง และการบริการอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพจากวัตถุดิบในท้องถิ่น การคัดเลือกผู้ชนะจะทำโดยการโหวตผ่านช่องทางโซเชียล มีเดีย นับเป็นครั้งแรกที่ลูกค้าและผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะมีบทบาทสำคัญในการเลือก “โรงแรมสีเขียว”

ขณะเดียวกันแอคคอร์ โฮเทล ยังได้สรุปผลงานต่างๆในโครงการ PLANET 21 ในปีที่ผ่านมา โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก พบว่า “ด้านอาคาร” โรงแรมในเครือแอคคอร์โฮเทลทั่วโลก สามารถลดจำนวนการใช้พลังงานต่อหนึ่งห้องพัก ได้ 2.4% ต่อปี พร้อมลดจำนวนการใช้นํ้าประปาได้ 1.8% ต่อหนึ่งการเข้าพัก “ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน” กว่า 220 แห่ง ของโรงแรมเครือทั่วโลก ร่วมกิจกรรม Soap for Hope ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำสบู่เหลือใช้มาผ่านกระบวนการรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งกว่า 75% ของโรงแรมได้ร่วมมือกับชุมชนแวดล้อมโรงแรม เพื่อสอนหรือฝึกหัดให้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนร่วมโครงการ Soap for Hope นี้เพื่อสร้างอาชีพและรายได้อีกด้วย

ใน “ด้านลูกค้า” แอคคอร์ โฮเทล จัดทำโครงการ Arbres d Aveenir เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชาวฝรั่งเศสจัดทำการเกษตรแบบวนเกษตร ซึ่งเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกไม้ยืนต้น พร้อมพืชเศรษฐกิจพร้อมทำการปศุสัตว์ในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้เงินที่ได้จากการบริจาคและการประหยัดนํ้าไฟในโครงการ Plant for the Planet ของ แอคคอร์ โฮเทล (โครงการที่รณรงค์ให้แขกใช้ผ้าเช็ดตัวซํ้า เพื่อประหยัดนํ้าและค่าใช้จ่ายในการซักล้าง) นำมาปลูกต้นไม้ได้ถึง 5 ล้านต้น

สุดท้ายคือ “ด้าน People” (พนักงานของแอคคอร์โฮเทล) การสนับสนุนด้านความเท่าเทียมทางเพศ โดยผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมทั่วโลก 29% เป็นผู้หญิง ส่วนในฝรั่งเศสมีมากถึง 44%

นี่จึงจัดว่าเป็นการทำงานที่เห็นผลของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกิดขึ้น และแอคคอร์ โฮเทล ก็ยังสานต่อปณิธานตามโครงการ PLANET 21 อย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังบรรลุเป้าหมายแห่ง ความสำเร็จภายในปี 2563

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,294 วันที่ 7 - 9 กันยายน พ.ศ. 2560


แอคคอร์ โฮเทล PLANET 21