“ประยุทธ์- สี จิ้นผิง”หารือทวิภาคี ลงนามขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูง

4 September 2017


นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำความร่วมมือยุทธศาสต์รอบด้านกับจีน ผลักดันยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (วันเบลท์วันโรด) และพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พร้อมลงนามความร่วมมือ 4 ฉบับ เพื่อขับเคลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา ที่เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายนนี้ โดยภารกิจวันแรกนายกรัฐมนตรี ได้พบหารือทวิภาคีกับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทย ในการกระชับความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านกับจีน และขับเคลื่อนความร่วมมือที่มีอยู่ให้เป็นรูปธรรม สำหรับโครงการความร่วมมือด้านรถไฟความเร็วสูงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ไทยมีความมุ่งมั่นดำเนินการให้สำเร็จ เพราะถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไทยพร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หรือ วันเบลท์วันโรด เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ของไทย โดยไทยพร้อมกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนตามระเบียงเศรษฐกิจจีน- คาบสมุทรอินโดจีน และไทยจะเป็นประตูสู่ตลาดทั้งในกลุ่มประเทศ CLMV อาเซียน และเอเชียใต้

จากนั้นนายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน จำนวน 4 ฉบับ เพื่อขับเคลื่อนการเดินทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทย-จีน โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า หลังการลงนามความร่วมมือแล้ว จากนี้ทางจีนจะส่งแบบงานการก่อสร้างมาให้กับไทย โดยแบบแรกจะช่วงระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ที่คาดว่าจะเสร็จประมาณเดือนกันยายนนี้ รวมทั้ง จะส่งสถาปนิกเข้าอบรมเป็นชุดแรกกับจีน ในวันที่ 22 กันยายนนี้ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา อย่างเร็วสุดเดือนตุลาคม 2560 และเริ่มดำเนินการออกแบบช่วงระยะที่ 2 กรุงเทพมหานคร - หนองคาย ซึ่งคาดแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานปี 2564- 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ยังเปิดเผยถึงความร่วมมือกับรัฐบาลจีนในอนาคตว่า จะมีการขยายความร่วมมือไปในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความเชื่อมโยงทางทะเล รวมถึงไทยต้องการผลักดันความร่วมมือทางอากาศอีกด้วย


 

 


สี จิ้นผิง รถไฟความเร็วสูง ประยุทธ์