อาหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้ เตรียมบุกตลาดจีน

1 September 2017


ศอ.บต.บรรลุความร่วมมือกับมณฑลฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งออกอาหารจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผลทดลองตลาดของสมาคมเชฟเมืองฉงชิ่ง ลูกมังกร ชื่นชอบ ข้าวยำ-ข้าวเกรียบทอด-ข้าวมันไก่-อาหารทะเลแปรรูป-ผักผลไม้แปรรูป เตรียมชงรัฐบาลให้ความเห็นชอบกรอบความร่วมมือต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(1 กันยายน) นายศุภณัฐ สิรินทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำคณะผู้บริหารพร้อมทั้งผู้แทนรัฐบาลไทย เข้าร่วมประชุมหารือจัดทำกรอบความร่วมมือบ้านพี่เมืองน้อง(sister city)ระหว่างเมืองฉงชิ่ง (เมืองที่ 1 เมืองที่ 2 เมืองหนิงเซี่ย และเมืองที่ 3 เมืองคุณหมิง ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 อีก 3 เมือง) ร่วมกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยผลการหารือได้บรรลุกรอบความร่วมมือของทั้งสองประเทศ ผ่านการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะด้านการผลิตและการนำเข้าอาหารจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการเมืองปศุสัตว์ และเกษตรอุตสาหกรรม โดยผลผลิตจากโครงการเป็นที่ต้องการของตลาดเมืองจีนเป็นอย่างมากจากการทดลองตลาดของสมาคมเชฟเมืองฉงชิ่ง เช่น ข้าวยำ ข้าวเกรียบทอด ข้าวมันไก่ อาหารทะเลแปรรูป ผักผลไม้แปรรูป เป็นต้น

หลังจากนี้หน่วยงานของทั้งสองประเทศ จะได้นำกรอบความร่วมมือที่มีการหารือร่วมกันแล้วไปให้รัฐบาลของตนเองให้ความเห็นชอบ ก่อนจะมีการลงนามความร่วมมืออีกครั้งในเร็ววันนี้

 

สำหรับกรอบความร่วมมือที่สำคัญ อาทิ ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับเมืองฉงชิ่งที่มีประชากรกว่า 30 ล้านคน มีสมาคมเชฟเมืองฉงชิ่งที่มีร้านค้ากว่า 20,000 ร้านจะเป็นผู้ผลิตและนำเข้าอาหารสด อาหารแปรรูป และอาหารสำเร็จรูปต่างๆจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางอาหาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 


ตลาดจีน อาหาร ชายแดนใต้ ศอ.บต. ศุภณัฐ สิรินทวิเนติ