“แอร์บัส” เดินหน้าพัฒนาซอฟต์แวร์การบิน

9 September 2017


“แอร์บัส” ผู้นำด้านการบินของโลกจากฝรั่งเศส เปิดดำเนินการผลิตซอฟต์แวร์ด้านการบินในประเทศไทย เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับใช้กับเครื่องบินแอร์บัสที่จำหน่ายให้สายการบินทั่วโลก

น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัท แอร์บัส ไฟลท์ ออพเพอเรชั่นส์ เซอร์วิสเซส จำกัด ในเครือบริษัท Airbus Invest S.A.S ผู้ผลิตเครื่องบินชั้นนำของโลกจากประเทศฝรั่งเศส ได้ดำเนินการเต็มรูปแบบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่แสดงข้อมูลการทำงานของเครื่องบิน และรายละเอียดของเครื่องบินแต่ละรุ่น รวมถึงจัดทำคู่มือ (E-Manual) เพื่ออธิบายการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สำหรับนักบิน

ทั้งนี้ แอร์บัสใช้เงินลงทุนประมาณ 8 ล้านบาท โดยจะเป็นการผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องบินแอร์บัสรุ่นต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาและออกแบบระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละสายการบิน ซึ่งมีความต้องการแตกต่างกันในแต่ละเส้นทางการบินและระยะทางในการบินด้วย

สำหรับกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 มีกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลยื่นขอรับส่งเสริมจำนวน 95 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 1,400 ล้านบาท

โดยก่อนหน้านี้ กลุ่มแอร์บัสได้มีการลงทุนในไทย 2 กิจการ คือ กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (TISCO) และกิจการซ่อมบำรุงอากาศยาน

 ฐานเศรษฐกิจ เครื่องบิน แอร์บัส การบิน ซอฟต์แวร์การบิน