ไปรษณีย์ไทยฯจับมืออ.ค.ส. ยกระดับระบบคลังสินค้า

31 August 2017


ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จับมือ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ ยกระดับระบบคลังสินค้า และกระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์แบรนด์นมของชาติ

-31 ส.ค.60 –ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) ลงนามความร่วมมือกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้าให้มีมาตรฐาน โดยเริ่มตั้งแต่ ระบบคลังสินค้าของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ณ จังหวัดสระบุรี ระบบการขนส่ง กระจายสินค้า และส่งคืนสินค้าของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดสุโขทัย และสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ระบบการจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภค (Home Delivery) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และระบบการขายผลิตภัณฑ์บนระบบอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce)

ดร.ฐิติพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบคลังสินค้า และการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นม ต้องอาศัยการจัดการที่มีมาตรฐานเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพที่สมบูรณ์ก่อนการนำส่งต่อถึงมือผู้บริโภค โดยทางไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ในฐานะผู้ให้บริการระบบงานโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Total Logistics Solution) ได้นำเสนอโครงสร้างระบบคลังสินค้า (Plan Layout) ประกอบด้วยส่วนที่ปฏิบัติการด้วยระบบรถจัดเก็บชั้นวางคลังสินค้า (Radio Shuttle & Racking) และส่วนที่ปฏิบัติการด้วยระบบชั้นวางสินค้าแบบเลือกพาเลทได้ (Selective Pallet Rack) นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบการจ่ายสินค้า มาก่อน-ใช้ก่อน (FIFO – First In First Out) เพื่อการบริหารจัดการระยะจัดเก็บ หรือเชลฟ์ไลฟ์ของสินค้า รวมไปถึงระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการแบบระบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพัฒนาให้เกิดวิธีการขนส่งที่ประหยัดเชื่อเพลิงมากขึ้น (Hybrid Truck & Route Optimization) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย สำหรับระบบการจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภค (Home Delivery) ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และระบบการขายผลิตภัณฑ์ด้วยระบบ e-Commerce ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นและ อ.ส.ค. หวังว่าจะทำให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพส่งตรงถึงบ้าน และช่วยทำให้คนไทยบริโภคนมมากขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์นมแห่งชาติ รวมไปถึงเป็นการเพิ่มความภักดีในแบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค (Brand Loyalty) กระตุ้นยอดจำหน่ายให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 


องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย คลังสินค้า ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น