‘บัตรคนจน’ ทำ‘คลัง’เงินหมด! ขอรับบริจาคลุยเฟส2

31 August 2017


วันนี้ (31 ส.ค. 60) - กรมบัญชีกลางได้เร่งการผลิตบัตรสวัสดิการให้ได้วันละ 400,000 ใบ และจะทยอยส่งมอบไปยังคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศจนครบ 11.67 ล้านคน ภายในวันที่ 15 ก.ย.นี้ หลังจากนั้นคลังจังหวัดจะส่งบัตรสวัสดิการไปยังหน่วยงานที่ประชาชนลงทะเบียนเช่น คลังจังหวัด ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ เพื่อเตรียมพร้อมในการแจกบัตรสวัสดิการให้กับผู้ลงทะเบียนในวันที่ 21 ก.ย.60

ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สำหรับการให้ความช่วยเหลือสวัสดิการประชาชนแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1.กรมบัญชีกลางจะแจกบัตรสวัสดิการ 11.76 ล้านคน ส่วนระยะที่ 2.จะเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับผู้รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี โดยจะนำประชาชนมาฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ในอนาคต ซึ่งยอมรับว่าเงินกองทุนสวัสดิการขณะนี้ มีเหลืออยู่ประมาณ 5,000 ล้านบาท จากทั้งหมด 46,000 ล้านบาทนั้น เนื่องจากเงินจำนวน 41,900 ล้านบาทถูกใช้ไปในการแจกบัตรสวัสดิการ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเงินกองทุน ด้วยการขอบริจาคเงินผ่านรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน โดยผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


กระทรวงการคลัง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการรัฐ บัตรคนจน