'ไทยพาณิชย์' ร่วมสร้างระบบนิเวศสังคมไร้เงินสด เริ่มแล้ว! ใช้ระบบคิวอาร์แทนเงิน

30 August 2017


 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ขานรับนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment ร่วมสร้างระบบนิเวศผลักดันสังคมไทยลดใช้เงินสด บูรณาการระบบการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟนด้วยคิวอาร์โค้ด เพิ่มความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น หวังเจาะกลุ่มประชาชนทุกระดับให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย พร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

นายอารักษ์ สุธีวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Strategy Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่หันมาใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ธนาคารฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ด้วยการก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมร่วมขับเคลื่อนระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเดินหน้าปูพื้นฐานระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วยพร้อมเพย์ และการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีดีซี (EDC) โดยล่าสุดเปิดให้บริการชำระเงินด้วยระบบคิวอาร์โค้ด นวัตกรรมการชำระเงินรูปแบบใหม่ที่เพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการรับและจ่ายเงินที่เข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งนี้ธนาคารฯ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสังคมไร้เงินสด และพร้อมที่จะร่วมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมประเทศไทยให้เข้าสู่ยุค 4.0 อย่างแท้จริงการนำระบบการชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดมาใช้ จะเป็นการปฏิรูประบบการชำระเงินให้เข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะมีขั้นตอนที่ง่าย สะดวก มีการกำหนดมาตรฐานเดียวกัน และเป็นความร่วมมือของทุกเครือข่ายเพื่อให้มีระบบการชำระเงินร่วมกัน ใช้ได้กับการใช้จ่ายทั่วไปแม้แต่ร้านค้าเล็ก ๆ หรืออาจจะไม่มีหน้าร้านก็ได้ เช่น มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ก็สามารถชำระด้วยคิวอาร์โค้ดได้ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม และเป็นการช่วยลดต้นทุนระบบการชำระเงินของประเทศได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีระบบที่มีความปลอดภัย ช่วยลดโอกาสในการทำธุรกรรมที่เกิดจากการใส่ตัวเลขที่ผิดพลาด หรือการถูกปลอมแปลงจากการใช้บัตรการรับชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ลดความยุ่งยากในการบริหารเงินสด ลูกค้าสามารถสร้างคิวอาร์โค้ดได้ง่าย ๆ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยธนาคารมีแผนในการอำนวยความสะดวกมากขึ้นโดยลูกค้าสามารถทำคิวอาร์โค้ดของตัวเองผ่าน SCB Easy App   และ Internet Banking ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ระบบคิวอาร์โค้ดโดยทั่วไปมี 2 ระบบ คือ Static QR Code คือลูกค้าจะกรอกจำนวนเงินที่จะจ่ายให้ร้านค้า และอีกระบบคือ Dynamic QR Code คือร้านค้าจะใส่จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่าย แล้วให้ลูกค้าเป็นคนแสกนเพื่อจ่ายเงิน และรับของจากร้านค้าได้ทันทีธนาคารฯ มุ่งหวังพัฒนาระบบชำระเงินให้สะดวกรวดเร็วและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากขึ้น ด้วย Payment Solution ใหม่ๆ อาทิ การขายสินค้าออนไลน์ ก็สามารถที่ใช้ SCB Easy App เวอร์ชั่นใหม่ของธนาคาร ในการ Scan คิวอาร์โค้ด และจ่ายได้ง่ายๆ และไม่มีข้อผิดพลาดในการซื้อสินค้าออนไลน์ การให้รายละเอียดการชำระเงินส่งทางอีเมลหรือช่องทาง social network รวมถึงการชำระค่าสินค้าผ่าน Line Application ในมือถือให้เกิดขึ้นอีกด้วย โดยธนาคารฯ เน้นการตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล หรือ Human Digital รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน และไลฟ์สไตล์ของลูกค้า  ทั้งนี้เชื่อว่าการชำระเงินด้วยระบบคิวอาร์โค้ด จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าในยุคดิจิทัล และผลักดันให้สังคมไร้เงินสดเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ธนาคารฯ พร้อมให้บริการ QR Code ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป