ตะวันออกกลางขานรับสินค้าเอสเอ็มอีไทยมากขึ้น

29 August 2017


สสว.เผยสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดตะวันออกกลางมากขึ้น จัดสัมมนาหัวข้อ “รู้ลึก ชี้ชัด ลู่ทางการค้าและการลงทุนในตลาด UAE”แนะผู้ประกอบการเจาะตลาดบน

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว. ) เปิดเผยว่า ตะวันออกกลางเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ มีประชากรรวมกว่า 400 ล้านคน รายได้ประชากรต่อหัวประมาณ 59,890 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยกว่า 3 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ จัดได้ว่าเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง ประกอบกับสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และมีแนวโน้มความต้องการนำเข้าเพิ่มสูงขึ้น เช่น อาหารและผลไม้เพื่อสุขภาพ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ของใช้สำหรับแม่และเด็ก ของตกแต่งบ้าน วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งธุรกิจบริการด้านความงาม สปา และร้านอาหาร เป็นต้น จึงทำให้ผู้ประกอบการทั้งบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจในตลาดตะวันออกกลาง

สสว. จึงได้จัดสัมมนาหัวข้อ “รู้ลึก ชี้ชัด ลู่ทางการค้าและการลงทุนในตลาด UAE”เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ให้ข้อมูลสถานการณ์ความเคลื่อนไหวและสถานะล่าสุดของตลาดตะวันออกกลาง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ชี้ช่องทางการตลาด และโอกาสทางธุรกิจทางการค้าและการลงทุนแก่ผู้ประกอบการ โดยมีเรือโท โกเมศ กมลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) นายณัฐพงศ์ บุญจริง นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ รองประธานสภาธุรกิจไทยในดูไบและรัฐตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมทั้งผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในตะวันออกกลางร่วมเป็นวิทยากร


นอกจากนี้สิ่งที่เป็นความท้าทายของผู้ประกอบการไทยคือ การเจาะตลาดบน หรือกลุ่ม Super-Richเพราะกลุ่มนี้จะสนในสินค้าที่มีมูลค่าสูง รวมไปถึงสินค้าออร์แกนิกต่างๆ ทั้งเครื่องสำอางและอาหารเกรดพรีเมียม สินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์และสปาที่มีคุณภาพสูง ผู้ประกอบการที่สนใจเจาะตลาดนี้จึงควรเข้าใจในพื้นฐานทางศาสนา มาตรฐานสินค้า พฤติกรรมการซื้อและการบริโภค ทั้งนี้การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือการได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ซื้อทางการค้าโดยตรง จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยเข้าใจตลาด UAEและช่วยเพิ่มโอกาสการบุกตลาดได้อย่างมั่นใจมากขึ้น


เอสเอ็มอี ตะวันออกกลาง สินค้า ขานรับ