“ร.10” พระราชทานกระปุกออมสิน ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ส่งเสริมเด็กไทยรู้จักการออม ตามแนวพระราชดำริ “ร.9”

29 August 2017


ผู้แทนพระองค์ “รัชกาลที่ 10” อัญเชิญกระปุกออมสินภาพวาดฝีพระหัตถ์มอบให้กับนักเรียน โรงเรียนนครบุรีวิทยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

วันที่ 29 ส.ค. 60 -- เมื่อเวลา 11.00 น. ที่หอประชุม โรงเรียนนครบุรีวิทยา ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญกระปุกออมสินภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทาน ไปมอบให้กับนักเรียนของโรงเรียนนครบุรีวิทยา จำนวน 1,235 กระปุก เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักเก็บ อดออม และพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

โดยกระปุกออมสินที่ทรงพระราชทานให้เด็กนักเรียนนั้น มีภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่น ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมมีลายพระหัตถ์ ข้อความว่า “ครอบครัว สุขสันต์ ช่วยกันเก็บออม และพลังของคนคิดดี ทำดี และมีความกตัญญู เป็นพลังที่มีอานุภาพ ที่จะดำรงรักษาความสุข ความเจริญอย่างวัฒนาถาวร ของครอบครัว ชุมชน และชาติบ้านเมืองต่อไป” พร้อมลายพระอภิไธย ลงวันที่ 18 ก.ค. 2560

สร้างความปลาบปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงครอบครัวของนักเรียน ที่ได้รับกระปุกออมสินพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อย่างหาที่สุดมิได้

  


รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 พระราชทาน อดออม กระปุกออมสิน ภาพวาดฝีพระหัตถ์