บีโอไอแนะนักธุรกิจไทยรุกลงทุนใน 5 ประเทศตลาดใหม่

23 August 2017


บีโอไอ จัดสัมมนาแนะโอกาสขยายการลงทุนไทยใน 5 ประเทศตลาดใหม่  ทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย   พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละประเทศมาเล่าประสบการณ์ด้านการค้าการลงทุน

นายโชคดี  แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายในงานสัมมนา “โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย” ว่า  ทั้ง 5 ประเทศ  อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ที่น่าสนใจ และบีโอไอเห็นว่ามีศักยภาพทางการตลาดที่นักลงทุนไทยควรขยายการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศตลาดใหม่ นอกเหนือจากการลงทุนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และประเทศในอาเซียน


 

การสัมมนาครั้งนี้  บีโอไอ โดยกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ได้นำเสนอผลการศึกษาโอกาสการลงทุนใน 5 ประเทศดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมข้อมูลเชิงลึกทุกด้าน อาทิ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎระเบียบ  ตลอดจนอุปสรรคและข้อควรระวัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนไทย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

“ศักยภาพที่พร้อมรองรับการลงทุนของทั้ง 5 ประเทศไม่ใช่สิ่งที่ควรมองข้าม การลงทุนในต่างประเทศจะช่วยลดต้นทุนการผลิต  ประกอบกับการใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการต่างๆ ของประเทศเป้าหมายที่ต้องการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ สิ่งเหล่านี้จะทำให้นักลงทุนไทยลดความเสี่ยงจากการลงทุนภายในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศต่างก็มีความท้าทาย และปัญหาอุปสรรค ต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาของบีโอไอครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนได้ใช้ศึกษาความเป็นไปได้ก่อนตัดสินใจต่อไป” นายโชคดี กล่าว

นางสาวอรสา ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ บีโอไอ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน บีโอไอได้ศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนที่เป็นข้อมูลเชิงลึกสำหรับนักลงทุนไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ครอบคลุมกลุ่มประเทศ แอฟริกา เอเชียกลาง เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง  รวมแล้วกว่า 25 ประเทศ

สำหรับภายในงานสัมมนาครั้งนี้ บีโอไอได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการค้าการลงทุนในแต่ละประเทศร่วมให้ข้อมูล ถ่ายทอดประสบการณ์ และข้อแนะนำแก่นักลงทุนอีกด้วย

ทั้งนี้ความน่าสนใจของแต่ละประเทศ สรุปได้ดังนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  เป็นประเทศที่มีรายได้สูงที่กำลังลดการพึ่งพารายได้จากน้ำมัน และมุ่งส่งเสริมธุรกิจในสาขาอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นประเทศที่เปิดกว้างสำหรับการลงทุนและแรงงานจากต่างชาติ

เอธิโอเปีย มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยธนาคารโลก ประเมินว่าในปี 2560 จะเติบโต     ด้วยอัตราก้าวกระโดดเป็นอันดับ 1 ของโลก ที่ร้อยละ 8.3

อินเดีย มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูง  มีจำนวนประชากรมากถึง 1,300ล้านคน สะท้อนถึงตลาดในประเทศขนาดมหาศาล โดยเฉพาะตลาดรถยนต์ในประเทศที่กำลังเติบโต และยังมีอุตสาหกรรมสนับสนุนจำนวนมากในราคาถูก เช่น เหล็ก  ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตสำหรับภาคอุตสาหกรรม

แอฟริกาใต้ มีความพร้อมของทรัพยากร มีที่ดินอุดมสมบูรณ์  มีความง่ายในการเริ่มทำธุรกิจ และเปิดกว้างสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ อีกทั้งยังมีศักยภาพทางด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง รวมถึงการเป็นฐานการผลิตของบริษัทยานยนต์หลายรายเพื่อส่งไปจำหน่ายในยุโรป และประเทศอื่น ๆใกล้เคียง  จึงเหมาะต่อการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

แทนซาเนีย มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร การประมง และการแปรรูปสัตว์น้ำ


ลงทุน บีโอไอ ตลาดใหม่