‘PACE’ เผยรายได้Q2 พลิกกำไร5พันล้าน จาก ‘อพอลโล’ และ ‘โกลด์แมน แซคส์’ ร่วมทุนใน ‘มหานคร’

21 August 2017


นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2560 บริษัทมีกำไร 5,310 ล้านบาท โดยมีปัจจัยบวกมาจากการรับรู้เงินลงทุนด้วยราคายุติธรรมของกิจการร่วมค้า 2 บริษัท ซึ่งเคยเปิดเผยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 29ในงบการเงินไตรมาสที่ 1 มาแล้ว สำหรับกิจการร่วมค้าทั้ง 2 แห่งได้ดำเนินการพัฒนาโครงการ โรงแรม พื้นที่ศูนย์การค้า และ จุดชมวิว


อย่างไรก็ตามแต่เดิมบริษัทใช้วิธีส่วนได้ส่วนเสียบันทึกเป็นงบการเงินรวม แต่หลังจากที่โครงการมหานครในส่วนโรงแรม จุดชมวิว และพื้นที่ศูนย์การค้า ได้มีผู้ร่วมทุนระดับโลกอย่าง อพอลโลและโกลแมน แซคส์ เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วน 49% ทำให้บริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุม จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการบันทึกแบบส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็น เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าแทน จากนั้นทางบริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชั้นนำของโลกเพื่อทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน โดยใช้วิธีประมาณการรายได้ (Income approach) โรงแรม จุดชมวิว และพื้นที่ศูนย์การค้า ในอนาคต และคำนวณคิดลดกระแสเงินสดมาเป็นปัจจุบัน พบว่าเงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรม 8,231 ล้านบาท จึงได้บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินรวมและบันทึกเป็นการรับรู้รายได้จากผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยจำนวนเงิน 8,856.6 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิในไตรมาส 2 จำนวน 5,310 ล้านบาท ส่วนกรณีผู้สอบบัญชีไม่สามารถให้ข้อสรุปต่องบกำไร-ขาดทุนรวมของบริษัทนั้น เนื่องจากเห็นว่า ไม่มีจุดชมวิวในประเทศไทยมาเทียบเคียงเพื่อเปรียบเทียบและเป็นธุรกิจใหม่ของไทย


นายสรพจน์ เผยต่ออีกว่า “มูลค่าทั้ง 3 ส่วนในอาคารมหานครเป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะส่วนของจุดชมวิวมาตรฐานระดับโลกแห่งแรกในไทย ซึ่งเพซตั้งใจพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำเทียบเท่าจุดชมวิวในเมืองหลวงอื่นๆ ของโลก โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับโครงการในระยะยาว ซึ่งผู้ประเมินอิสระได้ทำการประเมินโดยอ้างอิงจากสถิติรายได้ของจุดชมวิวชั้นนำทั่วโลกจำนวน 9 แห่ง และเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวต่อปีของแต่ละประเทศ อาทิ ตึกเอ็มไพร์ สเตท ของนิวยอร์ค ตึกบุรจญ์ คาลิฟะฮ์ ของดูไบ และ โตเกียว ทาวเวอร์ ของญี่ปุ่น โดยสถิติจากตึกเอ็มไพร์ สเตท พบว่า รายได้จากจุดชมวิวเพียง 1 ชั้น มีมูลค่ามากกว่ารายได้ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานจำนวน 99 ชั้นรวมกัน”

สำหรับจุดชมวิวของมหานครได้รับการออกแบบที่ทันสมัย โดยมีการติดตั้งลิฟต์ความเร็วสูงที่สุดในไทย และมีกิมมิคพื้นกระจกใสยื่นออกจากตัวอาคาร นับเป็นจุดชมวิวแห่งแรกในประเทศไทยที่มีมาตรฐานเทียบเท่าจุดชมวิวในเมืองใหญ่ๆ ชั้นนำของโลก และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ซึ่งแผนการเปิดตัวจุดชมวิวเราตั้งเป้าที่จะเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการภายในปลายปีนี้ และจะเปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบในช่วงตรุษจีนปีหน้า เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางมายังกรุงเทพฯ และคาดว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทั้งชาวไทยและต่างชาติ


“ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไฮเอนด์ของไทย นอกจากการพัฒนาที่พักอาศัยคุณภาพระดับโลกแล้ว เพซมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีในหลากหลายมิติด้วยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับบริษัท และยังสอดคล้องกับธุรกิจท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุดและมีชื่อเสียงของประเทศ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวทิ้งท้าย