ส.โรงสีข้าวไทย บริจาคเงินให้พาณิชย์ช่วยน้ำท่วม

21 August 2017


วันนี้ (21 ส.ค. 60) - นางสาววิบูลลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 510,000 บาท จากสมาคมโรงสีข้าวไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย


น้ำท่วม สมาคมโรงสีข้าวไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือ วิบูลลักษณ์ ร่วมรักษ์