“ภักดีบดินทร์”เรือนรับรองหลังใหม่ทำเนียบรัฐบาล

20 August 2017


การก่อสร้างอาคารเรือนรับรองหลังใหม่ที่ทำเนียบรัฐบาล เกิดจากดำริของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้มีการก่อสร้างไว้เป็นเรือนรับรองแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญ และใช้เป็นการประชุมสำคัญๆ ที่มีจำนวนผู้เข้าประชุมไม่มาก

โดยกรมศิลปากรรับหน้าที่ในการออกแบบ มีกรมยุทธโยธาทหารบกควบคุมงาน ซึ่งได้มีการออกแบบสถาปัตยกรรมให้สอดรับกับตึกไทยคู่ฟ้า อาคารเรือนรับรองหลังใหม่นี้ เป็นอาคารอเนกประสงค์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา ทรงผสม ทรงปั้นหยาหลังคากระเบื้องซีเมนต์สังเคราะห์ปลายแหลมสีแดง และทรงโดมโมเสคสีทอง สูง 16.61 เมตร


สำหรับรูปแบบอาคารเรือนรับรองได้นำรูปแบบงานสถาปัตยกรรมกอธิคตอนปลาย (Neo Venetian Gothic) ของตึกไทยคู่ฟ้ามาประยุกต์ โดยลดทอนลวดลายและเอกลักษณ์เฉพาะไม่ให้มีความโดดเด่นกว่าตึกไทยคู่ฟ้า ภายในอาคารเรือนรับรองมีพื้นที่ใช้สอยประโยชน์รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,385 ตารางเมตร


ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งใช้เวลาในการก่อนสร้างเรือนรับรองนี้ประมาณหนึ่งปีครึ่ง และจะสามารถส่งมอบอาคารเรือนรับรองปลายเดือนสิงหาคม ขณะที่ก่อนหน้านี้ทางกรมศิลปากรได้มีการส่งชื่อเรือนรับรองแห่งใหม่ให้นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาทั้งหมดเกือบ 20 ชื่อ และนายกฯ ได้เลือกใช้ชื่อ “ภักดีบดินทร์” ซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายดี โดยภายในเรือนรับรองใช้ชื่อห้องว่า “ห้องทองธารา” และ “ห้องวนาสิริ”


ทำเนียบรัฐบาล ภักดีบดินทร์ เรือนรับรอง