นายกฯเวียดนามอวยพรให้การเลือกตั้งของไทยเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามเป้าหมาย

18 August 2017


ประธาน สนช. ให้การรับรองนายกฯเวียดนาม พร้อมหารือด้านการสร้างความร่วมมือของรัฐบาลและรัฐสภาสองประเทศ การค้า และการลงทุน นายเหวียน ซวย ฟุก อวยพรให้การเลือกตั้งของไทยเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามเป้าหมาย

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่ง (สนช.) ให้การรับรอง นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะรัฐมนตรี ประธานธนาคารและบุคคลสำคัญของเวียดนาม ที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนายเหวียน ซวย ฟุก กล่าวแสดงความยินดีที่ไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และอวยพรให้การเลือกตั้งของไทยเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมระบุถึงการเข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยว่าได้แลกเปลี่ยนความเห็นถึงการลงนามอนุสัญญาที่ไทยเวียดนามสร้างความร่วมมือกันทั้งรูปแบบทวิภาคและพหุภาคี ขณะเดียวกัน สนช.ไทย และรัฐสภาเวียดนามได้ทำงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันตลอดมาทั้งงานด้านนิติบัญญัติและการเมือง โดยเฉพาะผ่านกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศ และสร้างความร่วมมือในสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือสร้างความเติบโตในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน ซึ่งไทยเป็นผู้ลงทุนมากที่สุดในเวียดนาม ซึ่งตนพร้อมให้ความช่วยเหลือ และคุ้มครองนักลงทุนชาวไทย ขณะเดียวกัน ขอให้ สนช. ให้การสนับสนุนในด้านดังกล่าวด้วย

พร้อมกันนี้  นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขอบคุณรัฐบาลไทยและสนช. ที่ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกให้ชาวเวียดนามและแรงงานเวียดนาม ที่มาพำนักและทำงานในประเทศไทยได้รับความคุ้มครองอย่างปลอดภัย

ด้าน ประธาน สนช. กล่าวว่า การเดินทางเยือนของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะในครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยและเวียดนาม ซึ่งมีความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุน อีกทั้งยินดีในการให้ความดูแลคุ้มครองสิทธิ์ของแรงงานและชาวเวียดนามในประเทศไทย และพร้อมที่จะสนับสนุนด้านการคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนามด้วย


พรเพชร วิชิตชลชัย นายกฯเวียดนาม สภานิติบัญญัติแห่ง