เจ้าหนี้หุ้นกู้IFEC อัด "หมอวิชัย" โกหกคำโต ยันไม่เคยลงมติสนับสนุนแผนปรับโครงสร้างหนี้

18 August 2017


เจ้าหนี้หุ้นกู้ IFEC โวย "หมอวิชัย" ขยันสร้างเรื่องเอาตัวรอดไปวันๆ ล่าสุดออกมาโกหกคำโตต่อสาธารณชน บอกว่าแผนปรับโครงสร้างหนี้ฉลุย ทั้งที่ความจริงคือการประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา มีแค่วาระแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น ไม่มีการขอให้สนับสนุนหรืออนุมัติ ใดๆ ทั้งสิ้น

วันนี้ (18 ส.ค. 60) - เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) ได้ทำหนังสือถึงนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการไอเฟค พร้อมกับทำหนังสือถึงนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยขอประณาม กรณีที่นายวิชัยออกมาให้ข้อมูลว่าในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งไอเฟคได้มีการจัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้ และระบุว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้สนับสนุนแผนปรับโครงสร้างหนี้ โดยบริษัทฯเตรียมตัดขายโรงไฟฟ้าบางส่วนและโรงแรมดาราเทวี

ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2560 มีวาระดังนี้คือ
- วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบความคืบหน้าสถานการณ์บริษัทฯ
- วาระที่ 2 บริษัทฯรายงานสถานะทางการเงินเพื่อทราบ
- วาระที่ 3 แจ้งเพื่อทราบความคืบหน้าของแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ ระบุว่าจากวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้นเป็นการแจ้งผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทราบเท่านั้น โดยมิได้ขอผู้ถือหุ้นกู้ให้การสนับสนุน หรือ ลงมติอนุมัติแผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัทแต่อย่างใด แต่กลับปรากฎข่าวว่า “ผู้ถือหุ้นกู้ให้การสนับสนุนแผนการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้" ซึ่งไม่ตรงกับความจริงตามที่ปรากฏในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ อันจะส่งผลให้ผู้รับข่าวสารเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ดังนั้นประธานไอเฟคต้องให้ข้อมูลที่มีความชัดเจน และเป็นไปตามข้อเท็จจริง ไม่ใช่พยายามให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับนักลงทุน

และเรื่องนี้ สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องเข้าไปตรวจสอบ เพราะหลายครั้ง ประธานไอเฟค มีการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ไม่ตรงข้อเท็จจริง และสับสน ทำให้นักลงทุนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก


อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ ปอเรชั่น IFEC บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น วิชัย ถาวรวัฒนยงค์