สตง.ชี้ ปลดแบลคลิสต์! 'เบสท์ริน' ไม่ชอบมาพากล

17 August 2017


นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ให้สัมภาษณ์ในรายการปรากฏการณ์ข่าวจริงภาคเที่ยงสปริงนิวส์ทีวีช่อง19 ถึงกรณีที่ ขสมก.มีการปลดแบล็คลิสต์ บริษัทเบสท์ริน กรุ๊ปฯ ว่า ถ้าหากมองแทนประชาชน โดยหลักการคนที่ค้าขายกับราชการแล้วสร้างปัญหา ที่เกิดจากความล่าช้าถามว่าเกิดเพราะอะไรเป็นสาเหตุ แล้วเขาแก้ปัญหาอย่างนี้จะถูกต้องหรือไม่ในแง่ความถูกต้องเป็นธรรม 

“ในหลักการจริง การที่เขาไม่สามารถส่งมอบรถได้สามารถบอกเลิกสัญญาได้ ถามว่าเป็นความผิดพลาดด้วยวิธีการที่ตรงตรงมาหรือไม่ เป็นเหตุทำให้ไม่สามารถนำรถมาส่งได้ รัฐต้องเลือกคู่ค้าที่ตรงไปตรงมา ทำมาค้าขายโดยสุจริต เสียภาษีก็ต้องเสีย แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะรักษาธรรมาภิบาลไว้ได้ ถ้าเราเอาง่ายๆ ถ้าไม่มีการแจ้งว่าเป็นผู้ทิ้งงานเพราะอ้างว่าอาจจะไม่มีเจตนา สายตาชาวบ้านอาจจะมองว่าไม่ชอบมาพากลอยู่แล้ว การยื่นประมูลอีกครั้ง ก็น่าคิดว่าจะเป็นหลักธรรมาภิบาลที่เราส่งเสริมสังคมที่ดียังไง”ผู้ว่า สตง. กล่าวถึงข้อตกลงคุณธรรมที่รัฐบาลนำมาใช้ในโครงการจัดซื้อรถเมล์ NGV เป็นโครงการแรกว่า ข้อตกลงคุณธรรมจะตอบคำถามเรื่องนี้ในการประมูลครั้งนี้ ที่ผ่านมาอาจจะมีการแข่งขันเปรียบเทียบว่าผู้เสนอราคาต้องเสนอด้วยสุจริต ไม่มีกลในการนำสินค้ามาส่งมอบจนเกิดปัญหา ซึ่งข้อตกลงคุณธรรมทำสำเร็จเรื่องราคา แต่ครั้งนี้ระบบคุณธรรมจะตอบปัญหา

เมื่อถามว่าสตง.จะส่งเรื่องให้ขสมก. ทบทวนการปลดแบลคลิสต์หรือไม่ ผู้ว่าสตง. บอกว่า เราขอตั้งสังเกตุก่อน เดี๋ยวจะหาว่าสตง.ทำให้งานเขาล่าช้า แต่ตั้งข้อสังเกตว่าหากมีสัญญาแบบนี้เต็มไปหมด ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติ คุณภาพ ตัวบุคลากร ที่จะมาทำเรื่องเหล่านี้กับหน่วยงานราชการ แล้วเราจะเป็นที่ยอมรับ เป็นการวางบรรทัดฐานที่ดีหรือไม่ จะช่วยให้สัญญามีคุณธรรมได้อย่างไร


เมื่อถามถึงหลักหลักการปลดแบล็คลิสต์ ผู้ว่าสตง. บอกว่า คำว่าแบล็คลิสต์หมายถึงขึ้นบัญชีดำในทางความรู้สึก อาจจะตอบว่ายังทำได้ เพราะไม่ได้มีแบล็คลิสต์อย่างเป็นทางการ แต่ถามว่าสัญญาคุณธรรมจะเป็นการเริ่มต้นสัญญาคุณธรรมที่ดีหรือไม่

ส่วนสตง.จะทำเป็นหนังสือถึงขสมก.หรือไม่ ผู้ว่าสตง. กล่าวว่า เป็นการเสนอความเห็นในเบื้องต้น เพราะการทำหนังสือไม่ยุ่งยาก เป็นข่าวยังไม่ได้ยินหรือ แต่หนังสือเป็นทางการก็ต้องทำ ทั้งนี้การตัดสินใจเป็นเรื่องของขสมก. ที่ต้องอยู่บนความสมเหตุสมผล ระบบที่ดี และระบบที่เรียกว่าสัญญาคุณธรรม

“ก็ยังมีเวลาในการคิดพิจารณา ไม่รู้เขาฟังรายการนี้หรือไม่ อาจจะมีคนส่งข่าวนี้ให้ หากคิดไม่ตก เราจะให้เข้มข้นขึ้นอีกนิดนึง เราจะติดตามเฝ้าข้อมูล หากมีการชี้แจงที่สมเหตุสมผลเราจะยินดีรับฟัง” ผู้ว่าสตง. กล่าว


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขสมก. เบสท์ริน กรุ๊ป เบสท์ริน สตง. พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน