พิธีปล่อยกุ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

17 August 2017


นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีปล่อยกุ้งจำนวน 7 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ คลองมุดง ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, อัสรี พันธุ์ฉลาด ผู้จัดการห้องอาหาร “Top of the Reef” และชลพร แคนชัยภูมิ Executive Housekeeper โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย


ภูเก็ต เคปพันวา