ร่างกม.'ภาษีที่ดิน' ป่วน! ธุรกิจอสังหาฯ

17 August 2017


ร่างกฎหมายภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง หวั่นกระทบธุรกิจ อ้างร้านค้า ปั๊มนํ้ามัน โรงงาน ที่พักอาศัย บ้านหลังที่ 2-3 ป่วนธุรกิจอสังหาฯ

จากที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ...สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดและเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 27 กันยายน 2560 และจะให้มีผลบังคับใช้ในปี 2562 ต่อไปนั้น

นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ในฐานะกรรมการบริหาร และประธานสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ล่าสุดทางหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ส่งหนังสือแจ้งสมาชิกกว่า 1 แสนรายทั่วประเทศ เพื่อให้ตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยให้ส่งกลับภายใน วันที่ 18 สิงหาคมนี้ เพื่อจะได้รวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารของสภาหอการค้าฯ และส่งต่อให้รัฐบาลอย่างกรณีสถานีบริการนํ้ามัน ในกรุงเทพฯ หรือตัวเมืองต่างจังหวัด ที่ราคาประเมินที่ดินปรับตัวขึ้นสูง เช่น ถูกประเมินทรัพย์สินรวมที่ดิน 100 ล้านบาท ต้องเสียภาษีปีละ 2 ล้านบาท อาจอยู่ไม่ได้ เช่นเดียวกับโรงงาน ถ้ามีเครื่องจักรทันสมัยมูลค่ารวมกัน 500-600 ล้านบาท ก็ต้องแบกภาระภาษีตัวนี้ปีละ10-12 ล้านบาท รวมถึงบ้านหลังที่ 2 หรือ 3 เพื่อลงทุนหรือเป็นบ้านพักผ่อน คนจะชะลอซื้อ หรือที่มีอยู่ก็เร่งขายออกจนกระทบการขายบ้านใหม่ หรือที่ดินรกร้างที่ต้องเสียภาษีอัตราก้าวหน้าปีที่ 1-3 ในอัตรา 2 % และปรับขึ้น 0.5 % ในทุก 3 ปี บีบให้เจ้าของเร่งทำประโยชน์ ปลูกพืชผลต่าง ๆ จนผลผลิตล้นตลาด มีปัญหาราคาตกอีก

ธุรกิจในห้องแถว อาคารพาณิชย์ ที่เป็นเอสเอ็มอีในย่านการค้าของแต่ละจังหวัด จะได้ผลกระทบมาก จากที่เจอเศรษฐกิจซบเซาอยู่แล้ว ต้องมา
เจอภาระจากกฎหมายภาษีที่ดินใหม่ซํ้าเติมอีก ก็ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถรับภาระที่เพิ่มสูงขึ้นได้ต่อไป


อสังหา ภาษีที่ดิน ธุรกิจ กฎหมาย ร่างกฏหมาย ร่างกฎหมาย