เจ้าหนี้หุ้นกู้IFEC ไม่ไว้วางใจ 'หมอวิชัย-บอร์ด' ร้องก.ล.ต.-ตลาดฯสอบ

16 August 2017


เจ้าหนี้หุ้นกู้ IFEC ไม่ไว้วางใจ “หมอวิชัย-บอร์ด” ยื่นหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ-ก.ล.ต. จี้สอบกรรมการชุดปัจจุบันมีอำนาจลงนามในสัญญาหรือเซ็นเอกสารล่วงหน้ามีผลผูกพันบริษัทหรือไม่ หวั่นเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต แล้วผู้บริหารชุดปัจจุบันจะรับผิดชอบอย่างไร

วันนี้ (16 ส.ค. 60) - เจ้าหนี้หุ้นกู้ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (IFEC) ได้ทำหนังสือถึงนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการไอเฟค เพื่อขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการชำระหุ้นกู้ของไอเฟค โดยสำเนาถึงนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เนื่องจากเจ้าหนี้หุ้นกู้มีความกังวลว่า ประธานไอเฟคและกรรมการ มีอำนาจในการลงนาม หรือทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับบริษัทหรือไม่ เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่รับจดทะเบียนกรรมการบริษัทชุดใหม่ที่มีการเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ทีผ่านมา ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่ครบตามกฎหมาย และมีผลทำให้คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถดำเนินการต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้

“สาเหตุที่เราตัดสินใจทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต.ในครั้งนี้ เพราะเราไม่แน่ใจบอร์ดชุดปัจจุบันมีอำนาจในการบริหารหรือไม่ เพราะตามข่าว กระทรวงพาณิชย์ไม่รับจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่ อีกทั้งยังมีข้อพิพาทต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แล้วนายวิชัย และกรรมการชุดปัจจุบันจะรับผิดชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร หากมีการเซ็นสัญญาผูกพันบริษัทฯ” รายงานข่าวระบุ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ไอเฟคได้มีการจัดประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้ 3 พันล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ และในวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่าน ไอเฟคจ่ายดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้หุ้นกู้ได้เพียง 4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10% ของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจำนวน 40 ล้านบาท ต่อไตรมาส

“ในการประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ประธานไอเฟคได้มีการพูดถึงแผนปรับโครงสร้างธุรกิจ การขายโรงไฟฟ้า ขายโรงแรมดาราเทวี เพื่อเดินหน้าธุรกิจต่อไป แต่เราในฐานะเจ้าหนี้หุ้นกู้ ไม่แน่ใจว่า ท้ายที่สุดแล้วจะทำได้ตามที่หมอวิชัย พูดเอาไว้ได้หรือไม่ หรือเพียงแค่ซื้อเวลาไปวันๆ เช่นที่เกิดขึ้นในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ทุกอย่างไม่มีความคืบหน้า แม้กระทั่งการปิดงบฯ ที่เป็นเหตุผลสำคัญที่อาจทำให้ไอเฟคต้องถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มทุนจีนที่บอกว่าจะมาซื้อโรงแรม มีการทำ MOU ส่วนตัว ทำได้หรือเปล่า แล้วที่ขายโรงไฟฟ้าให้กับ ECF และ VTE สรุปแล้วบอร์ดมีอำนาจหรือไม่ ถ้าทำไม่ได้ สิ่งที่หมอวิชัย ให้ความหวังกับเจ้าหนี้หุ้นกู้ และขอให้ยืดหนี้ออกไปอีก 5 ปี เราจะไว้วางใจได้อย่างไรว่าจะทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แล้วถ้าผิดกฎหมายบอร์ดชุดนี้จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นได้หรือไม่” เจ้าหนี้หุ้นกู้ระบุ


อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ ปอเรชั่น IFEC บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ไม่ไว้วางใจ