คลังดันเต็มสูบสกัดหนี้นอกระบบ สั่งออมสินอุ้ม-ผ่อนเกณฑ์นาโนฯ

27 November 2015


คลังเดินหน้าเต็มสูบสกัดปัญหาหนี้นอกระบบ ปลัดคลังเผยมอบแบงก์ออมสินคิดกลไกช่วยผู้กู้ทั้งดึงเข้าระบบ และผ่านกลไกกองทุนหมู่บ้านฯ ลั่นออกมาตรการช่วยเหลือเป็นรูปธรรม วงในแย้มอาจผ่อนเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ หวังช่วยเพิ่มผู้ให้บริการให้มากขึ้น ขณะที่ผูป้ ระกอบการนาโนฯฟุ้งคุมเอ็นพีแอลอยู่

จากที่ "ฐานเศรษฐกิจ" นำเสนอข่าว "ผงะ !หนี้นอกระบบลาม" ตีพิมพ์ในฉบับ 3,106 โดยชี้ให้ถึงปัญหาหนี้ครัวเรือน (สภาพัฒน์ฯ รายงานล่าสุด อยู่ที่ 80.6% ของจีดีพี ) เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและเป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวัง โดยส่วนหนึ่งของปัญหาหนี้ครัวเรือน เป็นหนี้นอกระบบซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความสำคัญและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของกลุ่มต่างๆ หลังจากที่การให้บริการของธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ซึ่งเดิมเป็นความหวังว่าจะเป็นทางเลือกของผู้กู้ที่ใช้บริการหนี้นอกระบบแต่ในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นเช่นนั้น

ต่อแนวทางการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) หารือกับธนาคารของรัฐเพื่อแก้ไขกฎหมายของแต่ละแห่ง เนื่องจากกฎหมายที่มีอยู่เดิมดำเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว รวมทั้งอาจพิจารณาให้ธนาคารออมสินเข้ามาเป็นพี่ใหญ่ในการดูแลสภาพคล่องของธนาคารรัฐแห่งอื่นๆ ที่มีปัญหา และให้เร่งดำเนินการในการดูแลปัญหาหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่มาก โดยอาจให้เข้ามาดูเรื่องกลไกทางการเงินเพื่อเติมเต็มการเข้าถึงแหล่งเงินของรายย่อย

ปลัดกระทรวงการคลัง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินไปดูใน 2 อย่างคือ เนื่องจากหนี้นอกระบบเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ 1.ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จึงอยากให้ธนาคารออมสินมีโปรแกรมจัดให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มเป้าหมาย และ 2.กลุ่มที่เข้าไม่ถึงระบบเครดิต ในส่วนนี้มอบหมายให้ธนาคารออมสิน เป็นกลไกหลักหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ โดยดึงเข้ามาในระบบ หรือในรายที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินจริงๆ ก็ให้ใช้กลไกที่มีอยู่ช่วย อาทิ ผ่านทางกองทุนหมู่บ้าน หรือ สถาบันการเงินชุมชน ทั้งนี้หลังจากที่กระทรวงการคลังได้มอบหมายนโยบายแล้ว ทางออมสินก็ต้องนำเสนอมาตรการช่วยเหลือต่อบอร์ดออมสินเพื่อออกมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวถึง การเปิดให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบว่า ขณะนี้จำนวนผู้ขอรับใบอนุญาตนาโนไฟแนนซ์ที่ให้บริการอยู่ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าอาจผ่อนคลายเกณฑ์การขอรับใบอนุญาต โดยเฉพาะธุรกิจในต่างจังหวัดให้สามารถทำธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ได้ เกณฑ์ที่อาจผ่อนผันให้ คือ ทุนจดทะเบียน ที่ปัจจุบันกำหนดไว้ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท อาจพิจารณาให้ต่ำกว่านี้

ทั้งนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" สำรวจสถานการณ์ปล่อยกู้ในกลุ่มธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ปล่อยกู้โดยไม่มีหลักประกัน และเสี่ยงสูงที่จะเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอล(กำหนดปล่อยเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 1 แสนบาทและไม่มีหลักประกัน) พบว่าบริษัทที่ปล่อยกู้นาโนไฟแนนซ์ส่วนใหญ่ยังไม่พบปัญหาหนี้เสียมากนัก

นายคณิตเชษฐ์ วัยอัศว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอลฯ เปิดเผยว่า หลัง จากที่บริษัทปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์มาตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้เอ็นพีแอลยังอยู่ที่ประมาณ 16% เกินกว่าที่เคยคาดว่าเอ็นพีแอลจะอยู่ที่ 10% เนื่องจากก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่บริษัททดลองให้กู้กับลูกค้ารายใหม่จริงๆ ทำให้มีปัญหาเอ็นพีแอลเพราะส่วนหนึ่งผู้กู้มีภาระหนี้กับที่อื่นอยู่ก่อนแล้ว

อย่างไรก็ตามช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา หลังจากที่บริษัทเข้มงวดเกณฑ์การให้กู้มากขึ้น โดยกำหนดให้ผู้กู้ต้องเป็นผู้ที่เคยค้าขายมาไม่น้อยกว่า 3 ปี จากเดิมที่ใช้เกณฑ์ต้องค้าขายมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน - 1 ปี พบว่าลูกหนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการค้างชำระหนี้ แต่ก็ทำให้ยอดผู้กู้ที่เข้ามาขอสินเชื่อประมาณ 300 รายต่อเดือน ผ่านเกณฑ์อนุมัติเพียง 3 รายเท่านั้น ซึ่งหากเทียบกับกรณีที่บริษัทฯใช้เกณฑ์เดิมปล่อยกู้ในจำนวนที่ขอกู้300รายนั้น คาดว่าจะมีลูกค้าผ่านการอนุมัติถึง 40-50 ราย

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริการ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (MTLS) กล่าวว่า ในพอร์ตสินเชื่อของบริษัทขณะนี้ มีลูกค้าดีถึง 91% ซึ่งถือว่าสูงกว่าระบบธนาคารพาณิชย์โดยเฉลี่ยที่พอร์ตลูกค้าดีอยู่ที่ 75% ขณะที่ลูกค้าในพอร์ตประมาณ 8% เป็นกลุ่มที่ค้างชำระ 1 เดือน - ไม่เกิน 3 เดือน หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของบริษัทอยู่ที่ 1% เท่านั้น (สินเชื่อรถยนต์ , จักรยานยนต์ , ที่ดิน และนาโนไฟแนนซ์) ซึ่งในกลุ่ม 4ประเภทที่บริษัทให้สินเชื่อ เอ็นพีแอลที่เกิดจากการปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์มีสัดส่วนน้อยที่สุด

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิสฯ ผู้ให้บริการสินเชื่อแบรนด์เงินติดล้อ ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า บริษัทเริ่มปล่อยกู้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์มาตั้งแต่ต้นพฤศจิกายนที่ผ่านมา

โดยในส่วนของมาตรการป้องกันปัญหาเอ็นพีแอลที่นำมาใช้แตกต่างจากที่อื่น คือ ปรับวิธีการชำระหนี้ให้ถี่ขึ้นกว่าการผ่อนชำระเป็นรายเดือน ด้วยการกำหนดให้ลูกค้าที่กู้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ผ่อนชำระคืนเป็นรายสัปดาห์โดยขณะนี้อยู่ในช่วงของการทดลองให้ผ่อนชำระหนี้ด้วยวิธีการดังกล่าว

ทั้งนี้ การให้กู้ในโครงการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และอยู่ในช่วงของการทดลองให้ผู้กู้ผ่อนชำระหนี้เป็นรายสัปดาห์นั้น เป็นการดำเนินการควบคู่ไปกับที่บริษัทมีบริการสินเชื่อตลาดสด ซึ่งกำหนดให้

ชำระหนี้เป็นรายวัน แต่สินเชื่อดังกล่าวบริษัทฯไม่ได้ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งพบว่า การให้ผ่อนชำระหนี้เป็นรายวัน เป็นหนึ่งในวิธีการที่ทำให้บริษัทมีเอ็นพีแอลต่ำ แต่มีต้นทุนในการดำเนินการสูง ดังนั้นในโครงการให้กู้นาโนไฟแนนซ์ บริษัทจึงต้องการทดลองให้ผู้กู้ ผ่อนชำระเป็นรายสัปดาห์ แม้ว่าอาจมีผลให้เอ็นพีแอลเพิ่มขึ้นกว่าการผ่อนชำระเป็นรายวันแต่ก็ทำให้บริษัทมีต้นทุนลดลง

นอกจากนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" สำรวจไปยังบริษัทรับติดตามหนี้ถึงสถานการณ์การรับติดตามหนี้จากสถาบันการเงินในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา นายณรงค์เดช วรสารนันทน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นแอนด์เอฟ มาร์เก็ตติ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด บริษัทรับติดตามหนี้ กล่าวว่า เห็นสัญญาณมาตั้งแต่ต้นปี 2558 แล้วว่าลูกหนี้ในกลุ่มที่มีรายได้สูงเกินกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือนมีการผิดนัดชำระหนี้และเป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ในกลุ่มของลุกหนี้ที่มีรายได้สูงยังเป็นกลุ่มที่ตามหนี้ได้ยากกว่ากลุ่มลูกหนี้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน จากการรับงานจากสถาบันการเงินในการติดตามทวงถามหนี้พบว่าเปอร์เซ็นต์การติดตามทวงหนี้ได้คืนในกลุ่มของผู้มีรายได้ต่ำกว่า 5 หมื่นบาท มีเปอร์เซ็นต์ได้คืนมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้สูงทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือนมูลหนี้ไม่มากแต่กลุ่มที่มีรายได้สูงมูลหนี้ก็สูงตามไปด้วย บางรายที่ไม่ยอมจ่ายและเข้าสู่กระบวนการทางคดีถึงขั้นตามยึดบ้าน ยึดทรัพย์สินเพื่อมาชำระหนี้ก็มี

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,108 วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


นาโนไฟแนนซ์ กระทรวงการคลัง บริษัท เอ็นแอนด์เอฟ มาร์เก็ตติ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด สมชัย สัจจพงษ์ บริษัทไทยเอช แคปปิตอล จำกัด เมืองไทย ลิสซิ่ง ซีเอฟจี เซอร์วิส