กรมเชื้อเพลิงเร่งร่างทีโออาร์เปิดประมูลแหล่งเอราวัณและบงกช

16 August 2017


กรมเชื้อเพลิงฯเร่งร่างทีโออาร์เปิดประมูลแหล่ง เอราวัณและแหล่งบงกช ที่จะหมดอายุในปี 2565-2566 นำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาภายในกลางเดือนกันยายนนี้

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมีนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมฯจะเร่งดำเนินการร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปิดประมูล(ทีโออาร์)แหล่งเอราวัณและแหล่งบงกช ที่จะหมดอายุในปี 2565-2566 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาภายในกลางเดือนกันยายนนี้

หากกฎหมายลูกทั้ง 3 ฉบับที่เกี่ยวข้องระบบแบ่งปันผลผลิต(PSC) ประกอบด้วย ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ การได้รับสิทธิสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ.,ร่างกฎกระทรวงกำหนดสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ... และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลานำส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐ สามารถประกาศใช้ได้ในกลางเดือนกันยายนนี้ คาดว่าจะสามารถประกาศทีโออาร์ได้เร็วสุดปลายเดือนกันยายนนี้ หรือไม่เกินเดือนตุลาคมนี้ จากนั้นคาดว่าจะได้รายชื่อผู้ชนะการประมูลทั้ง 2 แหล่งภายในเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 หลังจากนั้นอีก 3 เดือน กรมฯจะเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ต่อไป


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ปิโตรเลียม เอราวัณ สัมปทาน บงกช