ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : 'Sears' ห้างยักษ์แคนาดาพ่ายค้าออนไลน์ (4/4)

15 August 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น 'Sears' ห้างยักษ์แคนาดาพ่ายค้าออนไลน์ โดย วิลาสินี แวน ฮาเรน รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจออนไลน์ ค้าออนไลน์