คุณยายกิมหลั่น วัย 91 ปีบัณฑิตใหม่ มสธ.

12 August 2017


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  คุณยายกิมหลั่น จินากุล บัณฑิตวัย 91 ปี จากจ.พะเยา บัณฑิตอายุมากที่สุดในการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ.ในปีนี้

วันนี้คุณยายอายุ 91 ปี แต่ยังมีสุขภาพการสุขภาพกายดี เพราะนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาพัฒนาตนเอง

คุณยายกิมหลั่น กล่าวว่า การเรียนหนังสือ คือ ความฝันตั้งแต่เด็ก เมื่อมีโอกาส จึงต้องเรียนให้สำเร็จ โดยไม่คิดว่าเป็นเรื่องลำบาก เพราะความรู้คือสิ่งสำคัญของการพัฒนาตนเอง

“ ถ้าเราไม่เรียน เราไม่อ่าน ไม่รู้ เราก็จะพูดอะไรไม่รู้เรื่อง ถ้าหากเราเรียนหนังสืออยู่เสมอ พร้อมทั้งอ่านหนังสือพิมพ์ อ่านข่าวคราว เราก็จะรู้ความเป็นไปจะรู้ข่าวสารของโลก ของประเทศชาติ และสังคม” ยายกิมหลั่น กล่าว

รศ.ภาณุมาศ ขัดเงางาม รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. กล่าวว่า สำหรับผู้สูงอายุ เราจะเน้นทางด้านการปฎิบัติมากกว่าทางวิชาการ เรียกว่าเรียนแล้วนำไปใช้ได้เลยในวิชาชีพ เช่น การเกษตร ถ้าไม่มีความรู้เรื่องปลูกผัก ก็จัดโครงการเรียนหลักสูตรระยะสั้นให้  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับผู้สูงอายุ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท และมีนโยบายการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น ระบบการศึกษาทางไกล และหลักสูตรการศึกษา

ด้าน รศ.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์ ปธ.กรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ บอกว่า การเรียนของผู้สูงอายุ เพียงแต่ลงทะเบียน รอรับเอกสารการเรียนที่บ้าน สามารถเรียนด้วยตัวเองโดยมหาวิทยาลัยมีสื่ออื่นๆ เสริมทั้งรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์  การอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาให้แก่ผู้สูงอายุ ทำให้ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปลงทะเบียนเรียนที่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 199 คนแล้ว
ขอบคุณเรื่องและภาพจาก Thai PBS News #http://news.thaipbs.or.th/content/264927