ปชช.คิดอย่างไร? จะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียว

12 August 2017


ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การจะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียว

จากที่ กรธ.เสนอการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งให้ผู้สมัครในเขตจับสลากเบอร์ ในแต่ละเขต และจะไม่ใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศเหมือนในอดีต ทำให้บรรดานักการเมืองโดยเฉพาะ 2 พรรคใหญ่ต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ต่อกรณีดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ  จำนวนทั้งสิ้น 1,119 คน ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนคิดอย่างไร กับ กรณีที่ กรธ. จะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว

อันดับ 1  ควรรับฟังความเห็นทั้งประชาชนและนักการเมือง  60.86%

อันดับ 2  ไม่ว่าจะเลือกตั้งแบบไหนก็มีทั้งข้อดี-ข้อเสีย ที่แตกต่างกัน 58.27%

อันดับ 3  อยู่ในขั้นตอนการเสนอร่างฯ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  50.04%

อันดับ 4  ยังไม่รู้รายละเอียดที่ชัดเจน ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรูปแบบใด 48.88%

อันดับ 5  เป็นแนวทางใหม่ ๆ อาจทำให้การเลือกตั้งดีขึ้น  43.14%

 

2. “ข้อดี-ข้อเสีย”  ของการใช้เบอร์เดียวกันของพรรคเดียวกันทั้งประเทศ

“ข้อดี”

1 จดจำง่าย เข้าใจง่าย  74.80%

2  เป็นวิธีที่ใช้มานาน ประชาชนคุ้นเคย 64.97%

3  พรรคการเมืองหาเสียงง่าย  63.99%

“ข้อเสีย”  

1  เกิดการทุจริต ซื้อเสียงได้ง่าย 73.28%

2   คนเลือกพรรคมากกว่าตัวบุคคล  68.54%

3  คนจำแต่ตัวเลข ไม่สนใจนโยบาย  54.60%

 

3. การยกเลิกระบบผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว (แบบเดิม) จะช่วยให้การเลือกตั้งดีขึ้นหรือแย่ลง

อันดับ 1  เหมือนเดิม  45.93%

เพราะ ไม่ว่าแบบใดก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตได้ ถูกผูกขาดด้วย 2 พรรคใหญ่ ได้นักการเมืองหน้าเดิม พรรคเดิม ฯลฯ

อันดับ 2  แย่ลง 32.80%

เพราะ ประชาชนสับสน สร้างความวุ่นวายให้กับการเลือกตั้ง เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ฯลฯ

อันดับ  3  ดีขึ้น 21.27%

เพราะ ช่วยป้องกันการซื้อเสียง ประชาชนใส่ใจในการเลือกตัวผู้สมัครมากขึ้น เป็นทางเลือกใหม่ ฯลฯ

 

4. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการจะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว

อันดับ 1  ไม่เห็นด้วย  41.91%

เพราะ ยุ่งยาก เกิดความสับสน สร้างภาระให้ประชาชน ได้ไม่คุ้มเสีย ไม่น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ ฯลฯ

อันดับ 2  ไม่แน่ใจ 33.51%

เพราะ ยังไม่รู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร ยังไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง เป็นเพียงกระแสข่าว รอการเลือกตั้ง ฯลฯ

อันดับ 3  เห็นด้วย  24.58%

เพราะ ช่วยป้องกันการทุ่มซื้อเสียงได้ ทำให้ประชาชนต้องพิจารณาผู้สมัครให้มากขึ้น เลือกคนดีอย่างแท้จริง ฯลฯ


สวนดุสิตโพล เลือกตั้งแบบพรรคเดียว