สั่งปิด ‘สัจจะประกันภัย’

13 August 2017


กระทรวงการคลังแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงการคลัง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคปภ.จะเตรียมมาตรการต่างๆเพื่อรองรับไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ

บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัทกมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 หลังได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการธุรกิจประกันวินาศภัยได้ตามปกติ โดยคปภ. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด และพบว่ามีการดำเนินการที่ฝ่าฝืนกฎหมายดำรงสินทรัพย์ และสั่งให้แก้ไขแต่บริษัทไม่ปฏิบัติตาม หากให้ประกอบธุรกิจต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้สำหรับแนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและประชาชน บริษัทประกันวินาศภัย 23 บริษัท รับโอนกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย ที่ทำประกันภัยไว้กับบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ยังมีผลผูกพันอยู่

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,287 วันที่ 13 -16 สิงหาคม พ.ศ. 2560


คปภ. คลัง สั่งปิด สัจจะประกันภัย