ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : เจาะหุ่นเด่นวันนี้ (1/4)

11 August 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะหุ้นเด่นบ่ายวันนี้ กับ คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)หุ้น เศรษฐกิจ ฐานเศรษฐกิจ การเงิน ตลาดทุน