“กกต.” เชิญ “มีชัย” ร่วมชมสาธิตเลือกตั้ง 17 ส.ค.

11 August 2017


นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านบริหารกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9-12 สิงหาคม 2560 กกต.ด้านบริหารกิจการการเลือกตั้งได้จัดสัมมนาผู้บริหารนอกสถานที่เพื่อพิจารณายกร่างคู่มือที่เกี่ยวข้องกับเลือกตั้งโดยเป็นคู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.จำนวน 10 เล่ม และคู่มือเกี่ยวกับ ส.ว. จำนวน 5 เล่ม

                       นายมีชัย ฤชุพันธุ์

ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายถึงวิธีการการจัดการเลือกตั้งที่ กรธ.ได้เสนอมา เห็นว่า มีหลายเรื่องที่อาจไม่เป็นผลดีและเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการของ กกต.ในอนาคต เช่น กรณีให้พรรคการเมืองมีหมายเลขที่แตกต่างกันไปในแต่ละเขตเลือกตั้ง ทำให้ต้องกระจายการพิมพ์บัตร และมีผลต่อความย่อหย่อนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของบัตร และเป็นปัญหาการจัดการอย่างมาก ในกรณีที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

 

                   นายสมชัย ศรีสุทธิยากร

ทั้งนี้ สำนักงานกกต.จะทำการสาธิตการเลือกตั้งจำลองในกรณีที่บัตรเลือกตั้งมีความแตกต่างกัน 350 แบบ และแสดงตัวอย่างความแตกต่างของบัตรที่มีระบบความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การใช้ Micro letter, การซ่อนลายน้ำที่ต้องอ่านด้วยรังสี UV, การซ่อน Audio code ในบัตรเลือกตั้งซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการปลอมแปลงบัตรที่กกต. เคยใช้มาในอดีต โดยจะเชิญนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) หรือตัวแทนมาร่วมชมการสาธิตในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น.เพื่อให้เข้าใจในการปฏิบัติงานและหาทางออกร่วมกันอย่างเหมาะสม เป็นไปอย่างกัลยาณมิตร ซึ่งหาก กรธ.และสนช.ยังเห็นสมควรจะพิมพ์บัตร 350 แบบ ทาง กกต.ก็พร้อมน้อมรับแนวคิดดังกล่าวไปดำเนินการ

 

 


กรธ. กกต. มีชัย ฤชุพันธุ์ สาธิตการเลือกตั้ง