สโมสรไลออนส์ กรุงเทพฯ ต้อนรับผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ซี

11 August 2017


ไลออน วิชิต อำนวยรักษ์สกุล (นั่งที่ 5 จากซ้าย) นายกสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ (รัตนโกสินทร์) และคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ กรุงเทพฯ ร่วมให้การต้อนรับ ไลออน สุภา มานะธัญญา (นั่งที่ 4 จากซ้าย) ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ซี ปีบริหาร 2560-2561 สังกัดสโมสรไลออนส์กรุงเทพ (พระมหานคร) และคณะฯ ในโอกาสเยี่ยมเยือนสโมสรไลออนส์ กรุงเทพฯ และให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสามัญครั้งที่ 2/2560-2561 พร้อมทั้งมอบนโยบายที่เป็นประโยชน์ และกำลังใจให้คณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ กรุงเทพฯ ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวม และให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้านต่าง ๆ อย่างที่เคยปฏิบัติมาอย่างดี และได้บริจาคเงินเพื่อร่วมสมทบทุนด้วย ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซูเวอรินจ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้