“ไทย-สหรัฐ”ร่วมฝึกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางทหาร

10 August 2017


กองทัพ“ไทย-สหรัฐ”ร่วมมือจัดฝึกผสมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางทหาร ที่กาญจนบุรีและลพบุรี ระหว่างวันนี้-25 ส.ค.นี้

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพไทย-สหรัฐอเมริกา ที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นผลให้เกิดความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกองทัพบกของทั้ง 2 ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ได้จัดการฝึกผสมรหัส “Hanuman Guardian 2017” ในระหว่างวันที่ 8-25 สิงหาคมนี้ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี และลพบุรี

“Hanuman Guardian 2017” เป็นการฝึกผสม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทหารมุ่งเน้นสร้างความชำนาญในเรื่องการรักษาความปลอดภัย การบรรเทาภัยพิบัติ และการรักษาสันติภาพ


โดยการฝึกประกอบด้วย การฝึกฝ่ายอำนวยการระดับกองพัน, การฝึกทางยุทธวิธีระดับกองร้อย, ปฏิบัติการทางทหารในสิ่งปลูกสร้าง, การรักษาสันติภาพ, การฝึกต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง, ฝึกค้นหาและกู้ภัย รวมทั้งการฝึกความร่วมมือด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล

สำหรับในส่วนของกองทัพบกมอบให้ กองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก จัดกำลังพลจากกองพลทหารราบที่ 9 , กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์,  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ,  กรมแพทย์ทหารบก, ศูนย์การบินทหารบก และกรมสรรพาวุธทหารบก จำนวน 725 นาย เข้าร่วมการฝึก

สำหรับฝ่ายสหรัฐอเมริกา จัดกำลังจากกองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิก(USARPAC) จำนวน 683 นาย และจะมีพิธีเปิดการฝึกในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ กองพล ทหารราบที่ 9  จ.กาญจนบุรี โดย พล.ท. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน

การฝึกผสม รหัส “Hanuman Guardian 2017” ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการฝึกที่จัดต่อเนื่องภายใต้ความความมือทางทหารของทั้ง 2 ประเทศแล้ว ยังเป็นการฝึกที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของกำลังทหารเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ที่สำคัญเป็นการย้ำถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่ยังคงเดินหน้าต่อไป บนพื้นฐานของการเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันเสมอมา


กาญจนบุรี ไทย-สหรํฐ ฝีกทหาร ลพบุรี